• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

Prof. Dr. Alimcan İnayet Bugün 5 Temmuz. Urumçi soykırımının 11. yıldönümü. Urumçi soykırımı diyorum, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün Urumçi’de yaşananları ...

You Are Here: Home » Türkiye ve Çin (Page 3)

Uygurlar’ın vatandaşlığında insanlık sınavını kaybediyoruz (II)

Prof. Dr. Yücel Oğurlu Yeni Boraltan Köprüsü vakalarını duymak ve yaşatmak istemiyorsak Uygurlar konusunu sıradan bir dış politikası olayı olmanın ötesinde tarih, inanç, insanlık ışığında değerlendirmek zorundayız... Çin Uygurlara karşı sistematik bir asimilasyonu uygularken 2017 Mayıs’ından bu yana Uygurlara yönelik yeni uygulamalarıyla mevcut bütün insan haklarını belgelerini hiçe sayıyor. Bir kaçına dikk ...

Read more

Kavga Büyük – Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi

Cüneyt Başaran (cbasaran@bloomberght.com) Çin’in çok önem verdiği “Kuşak Yol Projesi” sıkıntılı günler geçiriyor. Bu köşeyi takip edenler bilir; Malezya, Endonezya, Bangladeş ve nihayetinde Pakistan’ın Kuşak Yol Projesi kapsamında, finansmanı büyük oranda Çin tarafından sağlanacak olan büyük projelere başlamaktan vazgeçtiklerini yazmıştım. Fitch’e göre, Kuşak Yol Projesi kapsamında 2106 yılında 16 proje ipt ...

Read more

Türkiye’yi objektif olarak tanıyıp, Çin-Türk ilişkilerini doğru yönetmek lazım.

社评:客观认识土耳其,准确把握中土关系 “Huan Qiu shı bao”nun Başmakalesi: Türkiye’yi objektif olarak tanıyıp, Çin-Türk ilişkilerini doğru yönetmek lazım. Editörün notu: “Huan Qiu shı bao” Çin halk Cumhuriyeti’nin dolayısıyla ÇKP’nin resmi yayın kuruluşudur. Yazıda Türkiye’den “Orta Doğu ülkesi” olarak bahsedilmektedir. Çin kamuoyunun görüşünü öne sürerek Türkiye’ye için söylenenler dikkat çekicidir. Çin dışişleri bakanı Wang ...

Read more

Türkiye,Çin’in Uygur Türklerini aşağılayıp bastırmasına neden susuyor?

Metin Gürcan Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Çin’in Doğu Türkistan (Sincan) bölgesinde yaşayan 1 milyon Uygur ve Kazak Türk’ünü Çin’in Eğitim Merkezleri adını verdiği Topluma Kamplarında çok kötü şartlarda tutmakta olduğu bilgisi uluslar arası medya’yanın gündemine geldi. Bu kamplarda tutulan Müslüman Türklerin sistemli bir şekilde baskı,zulüm ve işkenceye tabi tutulduklarına dair inandırıcı bilgi ve kanıtl ...

Read more

25 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kaç dolar eder?

Recep KANALGA Başlık biraz ağır oldu, farkındayım. Ancak yaşananlara tepkimi ifade edecek daha hafif bir başlık bulamadım. Çin yönetimi Doğu Türkistan’da alenen asimilasyon politikası uygularken çok sakin olamamamı mazur görün. Doğu Türkistan’da neler oluyor? Çin yönetimi dünyanın gözü önünde Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kardeşlerimize zulüm ediyor. En basit ifadeyle durum bu. Bu cümledeki her bir ifade ö ...

Read more

Türkiye’nin tutumu Çin sosyal medyasında

Doğu Türkistan’daki toplama kampları konusunda Türkiye’nin tutumu Çince sosyal medyada alay konusu olmaktadır. Örneğin: Lifetime adındaki twitter hesabında 9 eylül tarihli Çince yorumlardan iki tanesi aşağıda sunulmuştur: https://twitter.com/lifetimeuscn/status/1038784921769267201 @lifetimeuscn adlı kullanıcı :”Çok enteresan bir durum, Çin komünist partisi Şin Cang(Doğu Türkistan)da Müslümanları inançlarını ...

Read more

Destici’den Doğu Türkistan çağrısı: Tepki göstermeliyiz!: Tepki göstermeliyiz!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 12 Eylül Darbesinin yıl dönümü vesilesiyle konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Destici, darbenin bir nesli adeta buldozer gibi ezip geçtiğini, Genç Osman’dan 15 Temmuz hain kalkışmasına kadar süren bir darbeler geleneğine sahip olduğumuzun aşikar olduğunu belir ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top