• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Akademi Üyeliği

Akademi Üyeliği

Uygur Akademisi – dünya çapında eğitimli Uygur Türkleri arasında iş birliğini arttırmak, eğitim ile Uygur milli ruhunu güçlendirmek, Uygur milli kimliğini korumak ve Uygurlar için önemli olan alanlarda bireylerin yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademi olarak, Uygur araştırma merkezi kurmak, onu geliştirerek Uygur Araştırmaları Enstitüsüne dönüştürmek, ve Uygurların ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bireyleri eğitebilecek kapasitedeki eğitim kurumu sahip olmayı hedefleyen yasal bir Uygur Araştırmaları Derneğidir.

Uygur Akademisi – kendi misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki Uygur bilim adamlarının arasındaki iş birliğini arttırarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, Uygur Akademisi diasporadaki lisansüstü eğitimi alan yetişmiş Uygur Türklerini akademi üyeliğine davet etmektedir. Üye olan Uygur Türklerinin üyelik statüsü hiç bir şekilde açıklanmayacaktır, adları izin olmadan hiçbir yerde açıklanmayacaktır. (Eğer yapılacak hizmet nedeniyle ilan edilmesi gerekirse önce o kişiden izin alınacaktır).

Uygur Akademisine üye olan Uygur Türkleri ve diğer Türk kerdeşlerimiz sadece Uygurların milli menfaatini korumayı amaçlayarak, Uygur milli uyanışı gerçekleştirmek, milli ruhunu güçlendirmek, milli kimliği koruyarak Uygurların tekrar güçlü olabilmesi için çalışacaktır.
Uygur Akademisi’nin üyeliği üç türlüdür:

1. Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu Üyeliği: 

Diasporadaki doktorasını bitirmiş, ve Akademi üyeliği için başvurmuş aydınlar ‘‘ Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu Üyeliği’’ içinde yer alacaklardır. Kurul üyeleri Uygur aydınları ve öğrencilerle olan iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için bir araya gelerek çalışmalar yapacaklardır.

Muhaceretteki Uygur aydınları içerisinden en az doktora mezunu olan 27 Uygur Türkü akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla Uygur Akademisine bağlı Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu 11 Kasım 2017 itibarıyla resmen kurulmuştur.
Uygur Akademisyenler Danışma Kurulun Görevleri
1. Uygur Akademisinin önemli karar ve etkinliklerine danışmanlık yapar.
2. Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu üyeleri yaşadığı ülkelerdeki Uygur aydınları ile iletişime geçer ve işbirliğini arttırır. Akademi adına etkinlikler düzenlemeye yetkilidir.
3. Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu üyeleri yaşadığı ülkelerdeki Uygur öğrenciler ile iletişime geçer ve onları yetiştirme çalışmalarında akademi adına yetkilidir.
4. Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu üyeleri her üç yılda ailece bir haftalık kampa katılır, akademi genel kurul toplantısını gözetler, geçmiş ve gelecek 3 senelik hizmet ve faaliyet planlarını gözden geçirir.
5. Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu üyeleri yaşadığı ülkelerdeki maddi durumuna göre cüzi miktarda her 4 ayda bir sefer üyelik aidatı öder.
Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu Başkanı: Dr. Reşat Abbas BORHAN
Uygur Akademisyenler Danışma Kurulu Baş Danışmanları: Dr. Erdin SIDDIK, Dr. Şöhret MUTELLİP, Prof. Dr. Alimcan İNAYET
Koordinatör: Abdulhamit KARAHAN

Eğer kendinizin bu tür üyelik şartlarına uygun olduğunuzu düşünürseniz, kısaca bir özgeçmiş (CV) ile birlikte aşağıda yer alan Uygur Akademisi Akademisyenler Danışma Kurulu Üyeliği Formu’nu doldurduktan sonra Akademiye e-posta adresine gönderebilirsiniz.
Uygur Akademisi E-posta adresi: uyghurakademy@gmail.com
(Uygur Akademisi Danışma Kurulu Üyeliği Formu Word)

2. Akademiye Üyeliği
Diasporada lisansüstü programlarını bitirmiş olan, Akademiye üyeliği için başvuran Uygur Türkleri ve diğer Türk kardeşlerimiz Akademi’nin vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmek için yapması gerekekn çalışmaları yapacaklardır.
Eğer siz de bu üyeliğe uygun olduğunuzu düşünürseniz, aşağıdaki Akademi Üyelik Formu’nu doldurduktan sonra Akademi e-posta adresine gönderebilirsiniz:
(Akademi Üyelik Formunu Word)
Akadémi E-posta adresi: uyghurakademy@gmail.com

3. Akademi Aday Üyeliği:
Akademi üyeliği için başvuru yapan diasporada üniversitelerde eğitim alan Uygur öğrenciler Akademi’nin yapageldiği faaliyetlerine aktif katılmakla birlikte, iş yapmanın yollarını öğrenecektir.
Eğer siz de bu aday üyeliğine uygun olduğunuzu düşünürseniz aşağıdaki Akademi aday üyelik formunu doldurduktan sonra Akademi E-posta adresine gönderebilirsiniz:
(Akademi Aday Üyeliği Başvuru Formu Word)
Akademi e-posta adresi: uyghurakademy@gmail.com

Uygur Akademisi olarak, eğitimli Uygur Türklerinin kendileri ve çevrelerindeki Akademi üyeliği için uygun gören kimseleri akademiye üye olmaya davet etmeleri, Akademi’nin vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmesine, Uygurların yeniden ayağa kalkmalarına katkıda bulunmaları rica olunur.

Uygur Akademisi Yurtdışı Temsilcileri
Farklı ülke ve bölgelerde Akademi’ye üye olan, yeterince çaba gösteren Uygur Türklerinden oluşmuş bir Akademi Temsilciler grubu mevuttur, bunlar kendileri bulundukları ülke ve bölgelerde Akademi’nin tam yetkili temsilcileridir. Onlar kendileri bulundukları ülkelerdeki Akademi’nin yasal işlemleri, üyelik aidatı, Uygur bilim adamları, araştırmacılar ve öğrencilere yönelik düzenlenen bilimsel faaliyetleri organize etmek gibi görevleri üstlenecektir.

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top