• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

10 Temmuz Cumartesi günü Uygur Akademisi Vakfı yoğun bir çalışma temposuyla yeni yönetim dönemini başlatmıştır. Sabah saat 10:00'da Vakıf Merkezinde Uygur Akademisi Genel Kurulu bi ...

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı: "Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de yapılmasına karşıyız". 23 Haziran 2021 günü saat 11'de Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'n ...

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan ÇAPRAZ Özet Yer ve gök, Türk kozmogonisinde dikotomik tasavvurun temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu tasavvurun -tespit edebildiğimiz kadarıyla- ilk örnek ...

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Dr. Mağfiret Kemal’ın moderatörlüğünde "Kazakistan'daki Uyguroloji Araştımaları" üzerine yapılan sohbetimizde, Kazakistan'da uzun yıllardır Uygur dili eğitimi alan eğitimci ve Uygu ...

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Doç. Dr. Seyfettin ALTAYLI Özet İnsanlığın ilk inanç kodları mitolojik çağlardan itibaren başlamıştır. Tabiatta meydana gelen olaylar mitolojik çağ insanının bilincinde bunların gi ...

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Kurganların yayıldığı coğrafi alanlara bakıldığında, onların daha çok “bozkır kuşağı denilen bölgelerde yoğun olarak bulundukları görülür. Bu husus kurganla ...

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN Özet Orta Asya'da "Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar arasına ait nümizmatik veriler ile İslami metinlerde yer alan bazı kayıtlarda bu dönemde "Tür ...

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Özet Afganistan, Orta Asya‟nın güneye açılan en önemli kapısı ve güneye Hindistan‟a inen yolların kesişme noktasıdır. Bu konumu Afganistan‟ı tarih boyunca çeşi ...

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Doç. Dr. Osman Özkul Özet Bu araştırmada, Türk Kimliği ve Kültürünü oluşturan ortak motifler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda öncelikle, Türk kültünün en önemli kaynaklarınd ...

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Yrd. Doç. Dr. Aybars PAMİR Özet Eski Orta-Asya Türk toplumunda büyük değer atfedilen “Töre”nin oluşumunda üç yoldan bahsedilebilir: Kağanlar tarafından konulan kurallar, Kurultayla ...

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Prof. Dr. Salih DOĞAN Özet Yazı Tarihi Müzesi L.N. Gümilev Avrasya Milli Üniversitesinde 2003 yılında kurulmuştur. Müzenin temeli 2001 yılında Moğolistan’daki Kültigin kitabesinin ...

You Are Here: Home » Çin’in Uygur Politikası

Bir kuşak mı bir uşak mı?

Mehmet Hayati ÖZKAYA BİR KUŞAK MI BİR UŞAK MI? Son birkaç yıldır çok sıkı dostluk kurduğumuz devletlerden biri de Çin’dir. İşte bu devletin Millî Savunma Üniversitesi Rektörü, General Liu Yazhou tarafından yazılıp çizilen ve benim kısaca BBT diye adlandırdığım teorinin açılımı nedir biliyor musunuz? Hadi, söyleyeyim de fazla merak etmeyin: Benim BBT diye belirttiğim Batı Bölge Teorisi, Çin’in Türkistan ve T ...

Read more

Tutuklu Uygur Şairi Abduqadir Jalalidin’in “Dönüşüm Yok” Şiiri Hakkında

Dr. Mağfiret Kemal Bilindiği gibi Doğu Türkistanlı şair, eğitimci, düşünür ve bilim adamı Prof. Dr. Abduqadir Jalalidin (Abdülkadir Celaleddin), 29 Ocak 2018 yılından beri Çin hükümetinin insanlık dışı, hukuksuz yöntemlerle yaşama hakkı elinden alınan milyonlarca Uygur Türkü gibi toplama kampında veya hapiste tutuklu bulunmaktadır. O günden bugüne haber alınamayan profesörden yakın zamanda özgür dünyaya bir ...

Read more

İpek, İpek yolu, İşgal, Asimilasyon ve Soykırım

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Özet Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım, güç merkezlerinin oyunu ya da projesi diyerek göz ardı edilecek veya görmezden gelinecek bir durum değildir. Bu her şeyden önce Türk dünyasını, Türklüğü ilgilendiren bir durumdur. Bugün medyaya yansıyanlar vahşetin görünen tarafıdır. Çin toplumunun ve kültürünün doğasını anlamayan kişilerin bu realiteye inanma ...

Read more

Çin’in ülküsü, soykırım mağduru Doğu Türkistanlılar ve hayal kırıklığı

Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK Giriş Türkistan uzun süren iç kargaşa ve dış saldırı sonucunda, 1884 yılında Rus ve Çin kuvvetlerince tamamen işgal edilmiştir. Bu işgal, önce Türkistanlılar arasında suni fi ziki sınırları çizmiş; daha sonra işgal kuvvetlerinin güttükleri ısrarcı ve dayatıcı politikalarının Türkistanlılar arasında sosyal, kültürel ve psikolojik ayrışmaları da yarattığı görülmüştür. Türkist ...

Read more

İnsani güvenlik kavramı çerçevesinde Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik politikaları

Ar. Gör. Dr. Elif YILDIRIM Özet İnsani güvenlik kavramı en geniş anlamıyla insan hayatının ve saygınlığının korunmasını ifade etmektedir. Bu yaklaşımın odak noktasında bireyin kritik ve yaygın tehditlerden korunması yer almaktadır. Tehditler insan kaynaklı olabileceği gibi doğa olayları sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Bu tehlikelerin devlet içinde veya dışında olması ile doğrudan veya yapısal olması a ...

Read more

Çinlilik ve Çin’de ötekiler

  Haşim KARA Kişinin gerek kendini gerekse de ötekilerini tanıma ve tanımlama aracı olan kimlik, önce algılama ve akabinde bir inşa sürecini kapsar. Bu süreç içerisinde kimlik sadece tanıma ve tanımlama değil, tanınma aracına da dönüşür. Birey bu süreçte kendi kimliğini inşa ederken, içinde yaşadığı toplumun kültürel yapısından da etkilenir. Bireysel kimlik ile başlayan inşa süreci, grup kimliği, etnik ...

Read more

“Hsi-Yü” olarak Çin Türkistani’nin tarihî sinirlanmasi ve tarihî önemi

Dr. MUHADDERE N. ÖZERDİM Çin Türkistanı'nın tarihî, -coğrafî durumu dolayısiyle gayet karışık bir manzara gösterir. Birçok milletler burada hâkimiyet için mücadele etmişler, birbiri arkasına küçük büyük imparatorluklar kurulmuş ve muhtelif medeniyetler burada birbiriyle temasa gelmiştir. Böylece, tarihî sınırlar —tabiî sınırlar dışında—zaman zaman değişmiş ve birçok devletlerin hâkimiyet bölgeleri içinde ka ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top