• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

Uygur Akademisi yeni dönemin ilk etkinliklerini yaptı

10 Temmuz Cumartesi günü Uygur Akademisi Vakfı yoğun bir çalışma temposuyla yeni yönetim dönemini başlatmıştır. Sabah saat 10:00'da Vakıf Merkezinde Uygur Akademisi Genel Kurulu bi ...

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin’de yapılmasına karşıyız!

Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı: "Biz Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de yapılmasına karşıyız". 23 Haziran 2021 günü saat 11'de Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'n ...

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Âşık tarzı yer ile gök destanlarının İCRÂ bağlamında işlevselliği üzerine bir değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan ÇAPRAZ Özet Yer ve gök, Türk kozmogonisinde dikotomik tasavvurun temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu tasavvurun -tespit edebildiğimiz kadarıyla- ilk örnek ...

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Kazakistan’da bir Uyguroloji uzmanı: Dr. Ruslan Arziyev

Dr. Mağfiret Kemal’ın moderatörlüğünde "Kazakistan'daki Uyguroloji Araştımaları" üzerine yapılan sohbetimizde, Kazakistan'da uzun yıllardır Uygur dili eğitimi alan eğitimci ve Uygu ...

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Mitolojiden İzzeddin Hasanoğlu’na gök arketip

Doç. Dr. Seyfettin ALTAYLI Özet İnsanlığın ilk inanç kodları mitolojik çağlardan itibaren başlamıştır. Tabiatta meydana gelen olaylar mitolojik çağ insanının bilincinde bunların gi ...

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Eski Türklerin kutsal mezarları Kurganlar

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Kurganların yayıldığı coğrafi alanlara bakıldığında, onların daha çok “bozkır kuşağı denilen bölgelerde yoğun olarak bulundukları görülür. Bu husus kurganla ...

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Orta Asya’da X-XIII. Yüzyıllarda “Türk” adı üzerine bazı kayıtlar

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN Özet Orta Asya'da "Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar arasına ait nümizmatik veriler ile İslami metinlerde yer alan bazı kayıtlarda bu dönemde "Tür ...

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

10. Asra kadar Afganistan’da Türk varlığı

Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Özet Afganistan, Orta Asya‟nın güneye açılan en önemli kapısı ve güneye Hindistan‟a inen yolların kesişme noktasıdır. Bu konumu Afganistan‟ı tarih boyunca çeşi ...

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Türk kimliğini oluşturan ortak kültürel değerler

Doç. Dr. Osman Özkul Özet Bu araştırmada, Türk Kimliği ve Kültürünü oluşturan ortak motifler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda öncelikle, Türk kültünün en önemli kaynaklarınd ...

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Orta–Asya Türk hukukunda “Töre” kavramı

Yrd. Doç. Dr. Aybars PAMİR Özet Eski Orta-Asya Türk toplumunda büyük değer atfedilen “Töre”nin oluşumunda üç yoldan bahsedilebilir: Kağanlar tarafından konulan kurallar, Kurultayla ...

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Türk yazı tarihi müzesi / Astana Kazakistan

Prof. Dr. Salih DOĞAN Özet Yazı Tarihi Müzesi L.N. Gümilev Avrasya Milli Üniversitesinde 2003 yılında kurulmuştur. Müzenin temeli 2001 yılında Moğolistan’daki Kültigin kitabesinin ...

You Are Here: Home » Uygur Ünlüler

Bir kültür mühendisi Kaşgarlı Mahmud ve eseri Divanü Lugati’t- Türk

Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT Giriş İslami Türk edebi yazı dilinin başlangıç dönemi olan Karahanlı Türkçesinin en değerli eserlerinden biri Divanü Lugati’t-Türk’tür. 11. yüzyıl Türk medeniyetinin nakışlarını, renklerini kokularını bu eserde bulmak mümükündür. Bu eserin yazarı ve büyük Türkçe alimi Kaşgarlı Mahmud içinden geldiği temiz soyun ve yetiştiği nezih ortamın da kendisine kattıkları ve bir ressamın h ...

Read more

Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesi ve Mesut Sabri Baykozi

Gamze GAZCIOĞLU Özet Doğu Türkistan, yüzyıllar boyunca çeşitli Türk topluluklarına yurt olmuştur. Ancak 1949 yılından beri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin işgali altındadır. Resmi adı Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi olan Doğu Türkistan, 1982 Çin Anayasasına göre, Çin'in ayrılmaz bir parçası durumundadır. Bölgede, çeşitli İnsan Hakları sorunları mevcuttur. İnsan Hakları sorunlarının ortaya çıkmasındaki en önemli sebe ...

Read more

Uygur şair Memtili Tevfik Efendi’nin öğretileri üzerine

Yrd. Doç. Dr. Raile Abdülvahit KAŞGARLI Özet Memtili Tevfik Efendi (1901-1937), çağdaş Uygur edebiyatında önemli şahsiyetlerden biridir. Ayrıca eğitimci kimliğiyle çağdaş Uygur millî eğitim tarihinde derin izler bırakmıştır. Son zamanlarda şairin öğrencilerinden Mehmet Salih Artuş'un not defterine ulaşma imkânımız oldu. Bu not defterindeki şiirler, şairin 1930'lu yıllarda Atuş'ta halkın desteğiyle açtığı ye ...

Read more

Günümüz Uygur yazarı Halide İsrail ve eserleri

Abdulvahit HASANCAN Özet Halide İsrail, Çağdaş Uygur Edebiyatının yetiştirdiği önemli isimlerden biridir. O, kaleme aldığı eserlerinde kendine özgü bir üslup kullanmıştır. Özellikle, kadın olarak yarattığı karakterlerin kadınsı özelliklerini, onların nazik ve karmaşık duygularını başarıyla ifade etmiş ve Uygur Feminizm Edebiyatının gelişmesi için büyük katkılarda bulunmuştur. Sanat hayatına geç başlamasına ...

Read more

Abdulhaluk Uygur hakkındaki çalışmalarda sorunlar

Abduveli AYUP Özet XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında Rusya’daki Tatarlarda meydana gelen değişimler, bütün Orta Asya tarihini ve edebiyatını etkilediği gibi, Uygur tarihini ve edebiyatını da etkilemiştir. Çağdaş Uygur edebiyatı gerek klasik Uygur edebiyatının zenginliklerini miras edinerek gerekse Ceditçilik Hareketi etkisiyle oluşma sürecini tamamlamış ve önemli temsilciler yetiştirmiştir. B ...

Read more

Çağdaş Uygur yazarı Mehmet Emin Hoşur ve eserleri

Abdulvahit HASANCAN Özet Mehmet Emin Hoşur, Çağdaş Uygur edebiyatının yetiştirdiği öncü yazarlardan biridir. Hoşur, Uygur hikâyeciliğine getirdiği yeni ve cesur adımlarla, Uygur hikâyeciliğinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir şahsiyettir. Mehmet Emin Hoşur öykülerinin çoğu Çinceye çevrilmiştir dolaysıyla Çinli araştırmacılar Hoşur ve eserleriyle ilgili birçok makaleleri yazmıştır. Onun eserleri ...

Read more

Uygur şairi Lutpulla Mutellip

Dr. Ahmet KARAMAN Özet Toplumların tarihinde silinmez izler bırakan şahsiyetler vardır. Sanatçılar da ürettikleri eserlerle tarihe damga vuran kişilerdir. Özellikle bazı edebî eserler, ait olduğu dönemi yansıtan ayna gibidir. Edebî şahsiyetler de bu aynanın mimarları olarak dönemini aydınlatan birer ışık kaynağıdır. Bu kişilerden biri Lutpulla Mutellip’tir. Lutpulla Mutellip, yirminci yüzyılın başlarında Uy ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top