• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Kutadgu Bilig, 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli klasik eserlerden biridir. Devlet ve ...

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Bu çalışma, m.s 1019 – 1077 yılları arasında yaşamış olan Yusuf Has Hacib’in Türk dili ve edebiyatı tarihinde temel bir eser kabul edilen Kutadgu Bilig (Kutlu k ...

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Dr. Sibel BAYRAKTAR Orta Türkçe dediğimiz, X-XV. yüzyıllar arasını kapsayan dönem Türklerin Orta Asya bozkırlarında İslâmla buluşup, yepyeni bir ilim ve kültür dairesine girdik- le ...

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Özet 11. yüzyılda Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’deki temsilî şahsiyetlerin başında gelen hükümdar Kün Toğdı (Güneş Doğdu), “ad ...

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

  Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Eski Türk şiiri denilince, Türkiye' de genellikle halkımızın eski Türkçe dediği, Arap haıfleri ile yazılmış metinler, mısralar, beyitler, kıt' ...

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Dr. Mehmet AKGÜN ÖZET Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan, kendisiyle, çevresiyle ve tabiatla yetinmeyen bir varlıktır. İnsan, ilimle, felsefeyle, teknikle, ...

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Prof. Dr. Engin Çetin Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin en önemlilerinden biri olan Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat malzemesi olmanın yanı sıra dönemin toplumsal ...

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Arş. Gör. Fatih KAYA Prof. Dr. Erdal AKPINAR ÖZET Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, ze ...

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Dr. Ridvan Öztürk Özet: Kutadgu Bilig'de Tanrı'yı ifade eden ve en çok kullanılan kelimelerden birisi "Bayat" tır. "Bayat" İslami inanışın getirdiği alıntı bir kelime olmadığı için ...

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Prof. Dr. Vahit Türk Dr. Uluhan Özalan Özet Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içe- riğe sahi ...

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Doç. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU Arş. Gör. Asu ERSOY Özet Dilin çeşitli seviyelerinde karşılaşılan metafor, metonimi, benzetme gibi tasvirî dil kullanımları idrâk dil bilim açısınd ...

You Are Here: Home » Uygur Ünlüler

Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesi ve Mesut Sabri Baykozi

Gamze GAZCIOĞLU Özet Doğu Türkistan, yüzyıllar boyunca çeşitli Türk topluluklarına yurt olmuştur. Ancak 1949 yılından beri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin işgali altındadır. Resmi adı Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi olan Doğu Türkistan, 1982 Çin Anayasasına göre, Çin'in ayrılmaz bir parçası durumundadır. Bölgede, çeşitli İnsan Hakları sorunları mevcuttur. İnsan Hakları sorunlarının ortaya çıkmasındaki en önemli sebe ...

Read more

Uygur şair Memtili Tevfik Efendi’nin öğretileri üzerine

Yrd. Doç. Dr. Raile Abdülvahit KAŞGARLI Özet Memtili Tevfik Efendi (1901-1937), çağdaş Uygur edebiyatında önemli şahsiyetlerden biridir. Ayrıca eğitimci kimliğiyle çağdaş Uygur millî eğitim tarihinde derin izler bırakmıştır. Son zamanlarda şairin öğrencilerinden Mehmet Salih Artuş'un not defterine ulaşma imkânımız oldu. Bu not defterindeki şiirler, şairin 1930'lu yıllarda Atuş'ta halkın desteğiyle açtığı ye ...

Read more

Günümüz Uygur yazarı Halide İsrail ve eserleri

Abdulvahit HASANCAN Özet Halide İsrail, Çağdaş Uygur Edebiyatının yetiştirdiği önemli isimlerden biridir. O, kaleme aldığı eserlerinde kendine özgü bir üslup kullanmıştır. Özellikle, kadın olarak yarattığı karakterlerin kadınsı özelliklerini, onların nazik ve karmaşık duygularını başarıyla ifade etmiş ve Uygur Feminizm Edebiyatının gelişmesi için büyük katkılarda bulunmuştur. Sanat hayatına geç başlamasına ...

Read more

Abdulhaluk Uygur hakkındaki çalışmalarda sorunlar

Abduveli AYUP Özet XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında Rusya’daki Tatarlarda meydana gelen değişimler, bütün Orta Asya tarihini ve edebiyatını etkilediği gibi, Uygur tarihini ve edebiyatını da etkilemiştir. Çağdaş Uygur edebiyatı gerek klasik Uygur edebiyatının zenginliklerini miras edinerek gerekse Ceditçilik Hareketi etkisiyle oluşma sürecini tamamlamış ve önemli temsilciler yetiştirmiştir. B ...

Read more

Çağdaş Uygur yazarı Mehmet Emin Hoşur ve eserleri

Abdulvahit HASANCAN Özet Mehmet Emin Hoşur, Çağdaş Uygur edebiyatının yetiştirdiği öncü yazarlardan biridir. Hoşur, Uygur hikâyeciliğine getirdiği yeni ve cesur adımlarla, Uygur hikâyeciliğinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir şahsiyettir. Mehmet Emin Hoşur öykülerinin çoğu Çinceye çevrilmiştir dolaysıyla Çinli araştırmacılar Hoşur ve eserleriyle ilgili birçok makaleleri yazmıştır. Onun eserleri ...

Read more

Uygur şairi Lutpulla Mutellip

Dr. Ahmet KARAMAN Özet Toplumların tarihinde silinmez izler bırakan şahsiyetler vardır. Sanatçılar da ürettikleri eserlerle tarihe damga vuran kişilerdir. Özellikle bazı edebî eserler, ait olduğu dönemi yansıtan ayna gibidir. Edebî şahsiyetler de bu aynanın mimarları olarak dönemini aydınlatan birer ışık kaynağıdır. Bu kişilerden biri Lutpulla Mutellip’tir. Lutpulla Mutellip, yirminci yüzyılın başlarında Uy ...

Read more

Çağdaş Uygur Edebiyatında önemli bir yazar: Zordun Sabir

Abdulvahit HASANCAN Özet XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında başlayan Çağdaş Uygur edebiyatı, klasik Uygur edebiyatının zenginliklerinin mirasçısı olarak kısa zamanda büyük gelişme göstermiştir ve önemli temsilciler yetiştirmiştir. Türk dünyasının köklü ve zengin kültürüne sahip olan Uygur Türklerinin çağdaş edebiyatı ve önemli yazarları politik nedenlerden dolayı, Türk dünyası ve edebiyatında pe ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top