• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Kutadgu Bilig, 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli klasik eserlerden biridir. Devlet ve ...

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Bu çalışma, m.s 1019 – 1077 yılları arasında yaşamış olan Yusuf Has Hacib’in Türk dili ve edebiyatı tarihinde temel bir eser kabul edilen Kutadgu Bilig (Kutlu k ...

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Dr. Sibel BAYRAKTAR Orta Türkçe dediğimiz, X-XV. yüzyıllar arasını kapsayan dönem Türklerin Orta Asya bozkırlarında İslâmla buluşup, yepyeni bir ilim ve kültür dairesine girdik- le ...

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Özet 11. yüzyılda Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’deki temsilî şahsiyetlerin başında gelen hükümdar Kün Toğdı (Güneş Doğdu), “ad ...

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

  Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Eski Türk şiiri denilince, Türkiye' de genellikle halkımızın eski Türkçe dediği, Arap haıfleri ile yazılmış metinler, mısralar, beyitler, kıt' ...

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Dr. Mehmet AKGÜN ÖZET Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan, kendisiyle, çevresiyle ve tabiatla yetinmeyen bir varlıktır. İnsan, ilimle, felsefeyle, teknikle, ...

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Prof. Dr. Engin Çetin Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin en önemlilerinden biri olan Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat malzemesi olmanın yanı sıra dönemin toplumsal ...

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Arş. Gör. Fatih KAYA Prof. Dr. Erdal AKPINAR ÖZET Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, ze ...

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Dr. Ridvan Öztürk Özet: Kutadgu Bilig'de Tanrı'yı ifade eden ve en çok kullanılan kelimelerden birisi "Bayat" tır. "Bayat" İslami inanışın getirdiği alıntı bir kelime olmadığı için ...

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Prof. Dr. Vahit Türk Dr. Uluhan Özalan Özet Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içe- riğe sahi ...

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Doç. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU Arş. Gör. Asu ERSOY Özet Dilin çeşitli seviyelerinde karşılaşılan metafor, metonimi, benzetme gibi tasvirî dil kullanımları idrâk dil bilim açısınd ...

You Are Here: Home » Türk Dünyası

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Arş. Gör. Fatih KAYA Prof. Dr. Erdal AKPINAR ÖZET Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, zengin ve köklü bir kültüre sahiptir. Kutadgu Bilig de bu zengin ve köklü kültürün mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. "Millet; ortak kültür, geçmiş, tarih ve yaşanmışlıkların tezahürüdür" sözünden hareketle, asırlardır birço ...

Read more

Fârâbî, Hikmet ve Kutadgu Bilig

  Prof. Dr. MÜBAHATTÜRKER -K Ü Y E L Reşit Rahm etî Arat 1947’de (1979), Kutadgu Bilig\ yayınladığında, eserin Giriş’ine “T ürk dili ve edebiyatının olduğu kadar, T ürk kültür tarihinin de en m uazzam eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, hâlâ el sürülmemiş bir âbide halinde, karşımızda durmaktadır. ...” sözleriyle başlamıştır. Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: Fârâbî, Hikmet ve Ku ...

Read more

Kutadgu Bilig’de Türk aile kültüründe bir babanın oğul imajı ya da süregiden bellek/kültür

Doç. Dr. Altan ÇETİN Özet Milli kültürün unutulan ve yabancılaşılan bir kavram olmaktan kurtulup yeniden canlanmasına dair teorik ve tarihi belgeler üzerinden yapılan pratik çalışmalar son derece önemlidir. Bu çalışmalar bir yönüyle felsefe, sosyoloji gibi normatif bilimlerle tarih ve halk bilimi gibi sahaların müşterek faaliyetlerini ifade eder. Milli hafızanın tazelenmesi geçmişteki bir varoluş durumunun ...

Read more

Çağdaş Türk dillerinde Kutadgu Bilig çevirileri

Prof. Dr. Mehmet Ölmez Doğrudan Kutadgu Bilig'i ele alan ilk kitap Klaproth'un Türkçeye Uygurların' Dili ve Yazısı Üzerine İncelemeler olarak çevirebileceğimiz çalışmasıdır.! Kitabın yayımı bugünden 184 yıl geriye, 182ü'ye gitmektedir. Kutadgu Bilig'in Uygur harfleriyle yazılmış olan nüshasına dayanan bu çalışma, zamanında kitaba verilen isim, yapılan yorumlar ile açıklamalardan dolayı bir hayli eleştirilmi ...

Read more

Oğuzların en doğudaki kolu: Salırlar ve dilleri

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Salırlar Bugün Türkiye’de Oğuzların en doğudaki boyu Salırlar ve dilleri üzerine neredeyse yok denecek kadar az kaynak ve bilgi vardır. Salırlar üzerine olan bilgilerimiz de Türkçe kaynaklara göre bir ölçüde daha fazla olan Batı’daki çalışmalara dayanır. Burada hemen Rus bilim adamı Potapov’un 19. yy. sonuna dayanan derlemelerini (ve buna dayanan Poppe’nin çalışmasını), E. R. Tenişev’ ...

Read more

Çin ve Kırgızistan arasındaki bir kültürel unsur olarak Manas destanı

Dr. Venera NARİNOVA Doç. Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ Özet Kırgızların millî destanı olarak kabul edilen Manas Destanı, 2009 yılında Çin Halk Cumhuriyeti adına, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) listesine kaydedilmiştir. Konu, Kırgızistan kamuoyunda tepki uyandırsa da, devlet nezdinde 2011 yılına kadar ciddi bir girişim olmamıştır. Destan, bağımsız Kırgızistan’da asıl olarak 1995 ve 2011 yıllarında devle ...

Read more

Eski Türk resmi yazışma geleneğine dair: Timürlü hükümdarı Ebü Sa’id Küregen’e ait Uygur harfli 1468 tarihli bir bitik

  Prof. Dr. A. Melek Özyetgin Timürlü Hükümdarı Ebü Sa'id Küregene ait, Akkoyunlu hükümdarı (Uzun) Hasan Bey'e yazılmış, 1468 tarihli Uygur ve Arap harfli bitik, İstanbul Top- kapı Sarayı Müzesi Arşivinde E 12307 numarada kayıthdır. Söz konusu bitiği, eski Türk resmî yazışma geleneğinin Türkistan sahasına dâhil edebiliriz. Belge ile ilgili ilk tespitleri Zeki Velidî Togan yapmıştır (Arşiv Kılavuzu 129, Vesi ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top