• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Anadolu-Türk halı sanatının kaynakları

Anadolu-Türk halı sanatının kaynakları

Prof. Dr. Bekir DENİZ Düğümlü halı Ortaasya’da, Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. Türklerin, aynı çağlarda, halı dışında, düz dokuma yaygı ...

Gök Türk tarihi coğrafyası

Gök Türk tarihi coğrafyası

Doç. Dr. Anıl YILMAZ Özet Gök Türk çalışmalarında az değinilen konulardan biri, Türk kültürünü besleyen kaynakların alt yapısıdır. Bozkır sınırlarının tarım uygarlıkları ile kesişt ...

İslam öncesi Türk tarihi üzerine tarih yazıcılığı

İslam öncesi Türk tarihi üzerine tarih yazıcılığı

Ar. Gör. Aykut KAR Özet İslam öncesi Türk Tarihi üzerine çalışmalara ülkemizde yeterince önem verilmemektedir. Bunun sebebini sorguladığımızda karşımıza ilk olarak dil sorunu çıkma ...

Türk Barışı (Pax Turcica): İskitler, Göktürkler ve hazarlar

Türk Barışı (Pax Turcica): İskitler, Göktürkler ve hazarlar

Yrd. Doç. Dr. Engin EROĞLU Özet Tarihi süreç içerisinde, ticari yol güzergahları üzerinde barış ortamını tesis edecek devletlere her daim ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim ticaret yolla ...

Eski Türk kültüründe renk kavramı

Eski Türk kültüründe renk kavramı

Salim Küçük Özet: Her kültürde renkler, farklı anlamlar taşımıştır. Eski çağlardan günümüze kadar Türk kültüründe renk kavramını etnolojik, kültürel ve sosyolojik yönden incelemeyi ...

Türk Onomastîğinde «At» kültü

Türk Onomastîğinde «At» kültü

Prof. Dr. A. Caferoğlu Sibirya şaman Türk ve Moğol halk edebiyatında, umumiyetle at sürüsü, ilâhî bir menşe'e maliktir. Hele Yakut eposunda bahadırların atlan, at sürüsü, ilahesi t ...

II. Gök Türkler devrinde sarı baş (Gök) Türk 黃頭突 meselesi

II. Gök Türkler devrinde sarı baş (Gök) Türk 黃頭突 meselesi

Prof. Dr. Erkin Ekrem Özet Eski Türk Tarihinde birçok çözülmemiş sorunlar bulunmaktadır. Gök Türk Tarihi ile ilgili Türkçe yazıtlar olmasına rağmen Çince kayıtlardaki bazı sorunlar ...

Gök Türk kitabelerinde Türk dini inancının izleri

Gök Türk kitabelerinde Türk dini inancının izleri

Arş. Gör. Serkan DERİN Özet II. Göktürk kağanlığı zamanında yazılan Göktürk Kitabeleri, Türklerin tarihine ışık tutan en önemli belgelerden biridir. Bu tarihi belgelerde Türklerin ...

Gök Türk imparatorluğu İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin hükümdarlıkları (680-734)

Gök Türk imparatorluğu İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin hükümdarlıkları (680-734)

Zeyneb Atiye AKSARAYLI Özet René Giraud’un Gök Türk İmparatorluğu başlığı altında yayınlanan ve İsmail Mangaltepe tarafından çevirilen eseri sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu eserde ...

Türk Mitolojisi

Türk Mitolojisi

Prof. Dr. BAHAEDDİN ÖGEL Oğuz Han'ın Doğuşu, s. 1. Türk Destanlarında Mitolojik Doğumlar, s. 4. Doğuşunda, Oğuz Han'ın Yüzü ve Rengi, s. 6. Oğuz Han'ın Annesinin Memesini Alması, 8 ...

Türk tarihinden portreler

Türk tarihinden portreler

Yılmaz Öztuna Sevgili okuyucularım soruyorlar: “Ergenekon nedir? Ergenekon’dan Çıkış ne demek? Bir tarih olayı mı, sadece efsane, destan mı?” Bir kısım -daha yaşlı- sayın okuyucu ş ...

Anadolu-Türk halı sanatının kaynakları

Prof. Dr. Bekir DENİZ Düğümlü halı Ortaasya’da, Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. Türkle more ...

Nisan 09, 2021

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top