• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde yeni kelime yapımı

Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde yeni kelime yapımı

YUSUF GEDİKLİ Yeni kelime türetme, Türklerin yaşadıkları birçok yerde başvurulmuş bir yoldur. Yabancı kelimelere karşı bir nevi direniş olan bu tutumu Azerbaycan, Uygur, Türkmen sa ...

Eski Uygur alfabesindeki “Fonolojik Prensip” problemi üzerine

Eski Uygur alfabesindeki “Fonolojik Prensip” problemi üzerine

Klaus Röhrborn 1. «Fonolojik prensip» mi, yoksa «fonetik prensip» mi? Prag ekolü'nden beri yazı sistemlerinin, daha ziyade, fonolajik prensibe uyması talep edilmektedir. Bu ekolün ...

Çin Xınjıang Uygur özerk bölgesi Urumçi şehrindeki lise öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite bilgi ve davranışları

Çin Xınjıang Uygur özerk bölgesi Urumçi şehrindeki lise öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite bilgi ve davranışları

Abudukelimu NUERKAOSAIER ÖZET Nuerkaosaier, A. Çin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Urumçi şehrindeki lise öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite bilgi ve davranışları. Hacettepe ...

Kazakistan’da çağdaş Uygur edebiyatı, Uygur yazar ve dramaturg Ahmetcan Aşiri (Aşirov)

Kazakistan’da çağdaş Uygur edebiyatı, Uygur yazar ve dramaturg Ahmetcan Aşiri (Aşirov)

Doç. Dr. Hikmet KORAŞ ÖZET Çağdaş Uygur edebiyatı köklü bir geleneğe sahiptir. Çünkü Uygurlar hala eski Türk kültür merkezlerinde yaşamaktadır. Aynı zamanda köklü ve gelenekleşmiş ...

Çin kaynaklarına göre İslamiyet’in Çin’e girişi

Çin kaynaklarına göre İslamiyet’in Çin’e girişi

Ertuğrul Ceylan Özet Birçok dinin tarih boyunca ortaya çıktığı coğrafi bölgelerde kabullenilmesinde zorluk yaşanılmıştır. İslamiyet de bu dinlerden biri olmuş ve ilk vahyin geldiği ...

Uygur Özerk Bölgesi’nde Kutadgu Bilig araştırmaları-I

Uygur Özerk Bölgesi’nde Kutadgu Bilig araştırmaları-I

Prof. Dr. Yusufcan YASİN ÖZET Uygurların Kutadgu Bilig’le ilgilenmesi bir asra yakın bir tarihe sahiptir. 1984’de Uygur Bölgesi’nde Kutadgu Bilig’in metin ve manzum çevirisinin yay ...

Uygur devletinin ilk kağanlarının (744-840) ad ve unvanları üzerine

Uygur devletinin ilk kağanlarının (744-840) ad ve unvanları üzerine

Dr. Ebulfez Kulı AMANOGLU Antroponimler, bütün dönemlerde toplum üyesi için büyük öneme sahip olmuştur. Ad, gelenek ve göreneklerin, dinsel ayinlerin, onların eşyavi atributlarının ...

Uygurların İslam’ı kabul ettikleri ilk dönemlerdeki İslam medreseleri

Uygurların İslam’ı kabul ettikleri ilk dönemlerdeki İslam medreseleri

İbrahim MUTİ İslam dini IX-X. yüzyıllardan itibaren Uygurlar arasında hızla yayılmaya başlamıştır. İslam dininin Uygurlar arasında nasıl yayıldığıyla ilgili çalışmalarda öncelikle ...

Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca üzerine yeni yayınlar

Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca üzerine yeni yayınlar

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Sarı Uygurlar, Çince adıyla Yuguzu, kendi adlandırmalarıyla Yogur/Yugur halkı hakkında Çin’de son 10-15 yılda birbirinden değerli çok sayıda yeni inceleme, f ...

Çağdaş Uygur islam düşüncesinin önderi Abdulkadir Damolla

Çağdaş Uygur islam düşüncesinin önderi Abdulkadir Damolla

Yrd. Doç. Dr. Nurahmet Kurban Özet: Geçmişte çok büyük medeniyetler kuran Uygur Türkleri, 18. yüzyılın sonlarından bu yana hep varoluş mücadelesi içine girmiş, daha önceki etkin ro ...

20. Yüzyılda Çin’de Uygur tarihi ve kültürü üzerine araştırmalar

20. Yüzyılda Çin’de Uygur tarihi ve kültürü üzerine araştırmalar

Ahmetcan Mümin TARİMİ Özet Çin’de Uygur tarihi ve kültürü üzerine bilimsel çalışmalar 20. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Çinli ve Uygur bilim insanlarının bu araştırmlarını ...

Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde yeni kelime yapımı

YUSUF GEDİKLİ Yeni kelime türetme, Türklerin yaşadıkları birçok yerde başvurulmuş bir yoldur. Yabancı kelimelere karşı bir nevi di more ...

Ekim 27, 2020

Çağdaş Uygur Edebiyatında önemli bir yazar: Zordun Sabir

Abdulvahit HASANCAN Özet XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında başlayan Çağdaş Uygur edebiyatı, klasik Uygur edebiyatının more ...

Eylül 17, 2020

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top