• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Yönetim ve siyaset alanındaki bir klasik temel eser esasında belediye başkanlarına tavsiyeler: Kutadgu Bilig’e dair analiz

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Kutadgu Bilig, 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli klasik eserlerden biridir. Devlet ve ...

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Kutadgu Bilig’de mutluluk ile ahlak ilişkisi

Sümeyye ÇAKICI ÖZET Bu çalışma, m.s 1019 – 1077 yılları arasında yaşamış olan Yusuf Has Hacib’in Türk dili ve edebiyatı tarihinde temel bir eser kabul edilen Kutadgu Bilig (Kutlu k ...

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Dr. Sibel BAYRAKTAR Orta Türkçe dediğimiz, X-XV. yüzyıllar arasını kapsayan dönem Türklerin Orta Asya bozkırlarında İslâmla buluşup, yepyeni bir ilim ve kültür dairesine girdik- le ...

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Kutadgu Bilig’de “adâlet” değeri

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Özet 11. yüzyılda Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’deki temsilî şahsiyetlerin başında gelen hükümdar Kün Toğdı (Güneş Doğdu), “ad ...

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

Kutadgu Bilig’deki dörtlükler üzerine

  Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya Eski Türk şiiri denilince, Türkiye' de genellikle halkımızın eski Türkçe dediği, Arap haıfleri ile yazılmış metinler, mısralar, beyitler, kıt' ...

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Kutadgu Bılıg’te insan ve kamil insan

Dr. Mehmet AKGÜN ÖZET Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan, kendisiyle, çevresiyle ve tabiatla yetinmeyen bir varlıktır. İnsan, ilimle, felsefeyle, teknikle, ...

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Prof. Dr. Engin Çetin Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin en önemlilerinden biri olan Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat malzemesi olmanın yanı sıra dönemin toplumsal ...

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Kutadgu Bilig’de Türk yemek adabı ve kültürü

Arş. Gör. Fatih KAYA Prof. Dr. Erdal AKPINAR ÖZET Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, ze ...

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Dr. Ridvan Öztürk Özet: Kutadgu Bilig'de Tanrı'yı ifade eden ve en çok kullanılan kelimelerden birisi "Bayat" tır. "Bayat" İslami inanışın getirdiği alıntı bir kelime olmadığı için ...

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Kutadgu Bilig’deki sanı edatı üzerine

Prof. Dr. Vahit Türk Dr. Uluhan Özalan Özet Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içe- riğe sahi ...

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Kültürel kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de kuş tasvirleri

Doç. Dr. Adnan Rüştü KARABEYOĞLU Arş. Gör. Asu ERSOY Özet Dilin çeşitli seviyelerinde karşılaşılan metafor, metonimi, benzetme gibi tasvirî dil kullanımları idrâk dil bilim açısınd ...

You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini

Kutadgu Bilig’de bulunma hâli ekinin fonksiyonları

Dr. Sibel BAYRAKTAR Orta Türkçe dediğimiz, X-XV. yüzyıllar arasını kapsayan dönem Türklerin Orta Asya bozkırlarında İslâmla buluşup, yepyeni bir ilim ve kültür dairesine girdik- leri dönemdir. Bu bereketli dönemde, Türk edebiyatının en orijinal temsilcileri, Kaşgarlı Mahmut ve Balasagunlu Yusuf Has Hacip'tir. Bu iki dev şahsiyet, Türk dili ve Türk edebiyatı için teknik ve anlam ufuklarını alabildiğine geniş ...

Read more

Kutadgu Bilig’de ne soru sözcüğü ve kullanımları

Prof. Dr. Engin Çetin Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin en önemlilerinden biri olan Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat malzemesi olmanın yanı sıra dönemin toplumsal ve kültürel yaşamına ilişkin çok değerli bilgiler içeren önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu özellik, yapıtla ilgili çok sayıda çalışma yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’de sıkça rastlanan ne soru sözcüğü v ...

Read more

Kutadgu Bilig’de geçen “Bayat” kelimesinin anlamı ve kavram alanı

Dr. Ridvan Öztürk Özet: Kutadgu Bilig'de Tanrı'yı ifade eden ve en çok kullanılan kelimelerden birisi "Bayat" tır. "Bayat" İslami inanışın getirdiği alıntı bir kelime olmadığı için, önceden var olan bir "gösteren" in yeni “gösterilen" e ne şekilde uyarlandığını yansıtan iyi bir örnektir. Bu incelemede Kutadgu Bilig'de “Bayat" kelimesinin geçtiği beyitler tek tek ele alınmış, kelimenin anlam boyutu ve kavram ...

Read more

Kutadgu Bilig’de dinleme ve konuşma becerisine ilişkin sözler

Yrd. Doç. Dr. Akif ARSLAN Özet Konuşma ve dinleme insanların iş, aile ve toplumdaki başarısı yanında okuma ve yazma becerilerini de önemli düzeyde etkileyebilmesi yönüyle Türk eğitim sisteminde üzerinde önemle durulan iki dil becerisidir. Bu önemlerinden dolayı bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılarak Kutadgu Bilig’deki konuşma ve dinleme becerilerine ilişkin sözler tespit edilmiştir. Çalışmanın ...

Read more

Kutadgu Bilig’de dil olgusu ve dilsel belirlemecilik

Dr. Murat ELMALI Özet Bu çalışmada Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseri dil ve dilsel belirlemecilik (Linguistic Determinism) açısından değerlendirilecektir. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmış, Türklerin İslam kültür çevresindeki ilk eserlerindendir. Eser bir siyasetname olup, belirli değerleri temsil eden kahramanların mutluluk eksenindeki söyleşilerini içerir. Eserin ana temi “ ...

Read more

Kutadgu Bîlig üzerinde bîr düzenleme denemesi: kör mü? kür mü?

AYSU ATA Türk dili ve edebiyatının olduğu kadar Türk kültür tarihinin de en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, gerçekten sahip olmakla öğündüğümüz ve bu konularda çok yönlü çalışmalara kaynaklık eden bir eserdir. Bu esere bilimsel, özellikle karşılaştırmalı çalışmalarla dünya edebiyatı içerisinde hak ettiği yeri vermek bizlere düşen başlıca ödevlerden biridir. Türkiye'de ve Türkiye dışında R.R. Ar ...

Read more

Kutadgu Bilig tasavvufî açıdan nasıl okunabilir?

Dr. Fatih M. Şeker Türkler’in büyük kitleler hâlinde müslümanlaşması asırlara yayılan bir hadisedir. İslâmlaşmayla beraber yeni bir iklimde kendisini arayan bu millet, hususi yürüyüşüne uygun olarak Türklük’le İslâmiyet’in el ele kurduğu bir terkibe vücut verir. İslâm’ın Türkistan’a mahsus şeklini yaratan eserlerin başında, Yûsuf Has Hâcib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig gelir. Birçok ehemmiyetli meselenin k ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top