• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Akademi Etkinlikleri (Page 3)

Tebrik

Avrupa Parlamentosu Fikir Özgürlüğünü Savunucu şahısa veya merkezlere vermekte olduğu SAHAROW Ödülünü bu yıl Çin hapishanesindeki Uygur Akademisyen Doç. Dr. İlham TOHTI’ya verdi. Uygur Akademisi bundan dolayı Doç. Dr. İlham TOHTI’yi tebrik eder. Doç. Dr. İlham TOHTI yılmaz tükenmez iradesi ile dünya halkını kendisinden saygı ve sevgiyle söz ettiren bir milli kahramandır. Çin gibi diktatör ve aynı zamanda ko ...

Read more

“Amerika-Çin İlişkileri ve Uyghur Sorunu” konulu söyleşi Uyghur Akademisi’nde gerçekleştirildi

Dünya Uyghur Kurultayı’nın icra kurulu başkanı ve Uyghur İnsan Hakları Kurumu’nun genel müdürü Ömer Kanat Efendi’nin katılımıyla “Amerika-Çin İlişkileri ve Uyghur Sorunu” söyleşi Uyghur Akademisi’nde gerçekleştirildi. Programın açılış kısmında Akademiye Genel Sekreteri Dr. Ferhat Tanrıdağlı, Ömer Kanat Efendiyi tanıttı. Ömer Kanat, İsa Yusuf Alptekin tarafından yetiştirilen davacılardan biri, 17 yaşında Doğ ...

Read more

Uygur Akademisi 3. Milli Mefkure ve Teşkilat Eğitimi İstanbul’da gerçekleştirildi

Yeni nesil Uygur gençlerini yetiştirmek amacıyla Uygur Akademisi tarafından düzenlenen Milli Mefkure ve Teşkilat Eğitimi, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Program Uygur Akademisi İcra Kurulu Başkanı Abdülhamit Karahanlı’nın sunuculuğunda İstiklal Marşı ile başladı. Açılış Konuşmasını yapan Uygur Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Alimcan İnayet,  Bu tür  e ...

Read more

KAMUOYUNA DUYURULUR

İşgalci Çin yönetimi uluslararası kamuoyunun tepkisini hiçe sayarak Doğu Türkistan Türklerine yönelik ırkı ve kültürel soykırıma devam etmektedir. Son iki yılda sözde eğitim kampları, hakikatte ise Nazi toplama kamplarında milyonlarca Müslüman Türk insan tasavvurunu aşan akıl almaz zulme tabi tutulmaktadır. Bunların arasında yüzlerce profesör, doçent, doktor, mühendis, yazar, şair, eğitimci, sanatçı, gazete ...

Read more

KAMUOYUNA DUYURULUR

İşgalci Çin komünist yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı 70 yıllık etnik politikası insan doğasına, tarihsel ve kültürel gerçekliğe, sosyolojik yapı ve yasalara aykırı olması dolayısıyla bugün çökmüştür. 21-yüzyılda yaşadığımız çağdaş dünyada farklılıkları birer zenginlik olarak kabul etmenin yerine yok etmeyi, kendiden olmayan milletleri imha etmeyi merkeze alan bu çağdışı politika Doğu Türkistan'da y ...

Read more

Akademiye söyleşilerinin ilki Dr. Reşat Abbas’ın katılımıyla gerçekleşti

    Uygur Akademisinin Onursal Başkanı Dr. Reşat Abbas, Uygur Hareketi projesinin Yöneticisi Ruşen Abbas ve Dünya Uygur Kurultayı Baş Deneticisi Abdulhakim İdris, Uygur Akademisinde bir araya gelerek Akademiye Söyleşilerinin ilkini gerçekleştirdi. Dr. Reşat Abbas Doğu Türkistan davasının ABD ve Avrupa’daki gelişimini aktararak konuşmasına başladı. Batı ülkelerinin Uygurların meselesine sergilediği ...

Read more

‘Uygurların Milli Mevcudiyeti Ve Doğu Türkistan’ın Geleceği’ Çalıştayı

Bilindiği üzere, milyonlarca masum Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar kardeşlerimiz hapishane ve ceza kamplarına kapatılıp işkencelere maruz kalmakta, iç organları çalınmakta, fiziki ve ruhsal olarak tahrip edilmekte. Velilerinden ayrı kalan sahipsiz çocuklar emanet edildikleri akrabalarından alınarak zorla Çin’in diğer eyaletlerine götürülmekte. Kocası ve ya erkek akrabaları hapsedilen ya da hapsedilme i ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top