• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Prof. Dr. Rahile Davut’un Türklük Bilimine Katkıları

Prof. Dr. Rahile Davut’un Türklük Bilimine Katkıları

Rahile Davut, soldan üçüncü,  akademik çalışması için araştırma yapmakta. 
Raile ABDULVAHİT KAŞGARLI | Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Özet

Prof. Dr. Rahile Davut (1966-?), dünyaca ünlü bir bilim insanıdır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Doğu Türkistan’ın başkenti Ürümçi şehrinde bulunan Şinjiang Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Pekin Pedagoji Üniversitesinde halkbilimi alanında doktora yapmıştır. 1999 yılında doçent unvanı almış, 2004 yılında ise profesörlüğe yükseltilmiştir. Şinjiang Üniversitesinin Beşeri Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Davut, Aralık 2017’den itibaren kayıptır.

Hayatının önemli bir bölümünü saha araştırmasına ayıran Prof. Dr. Rahile Davut, Uygur meşrepleri, destanları, mezar kültürü ve ritüelleri gibi konularda Uygurca, Çince, İngilizce yayınlar yapmış; birçok ödüle layık görülmüş; Çin’de ve İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, Japonya, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslarda bildiriler sunmuştur. Ulusal ve uluslararası projelerde görev almış, çalışmaları, akademik araştırmalara kaynaklık etmiştir. Ayrıca yetiştirdiği yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, ülkeye uzman insan kaynakları kazandırmıştır. Son dönemde Uygur destancıları ve onların repertuvarını kayda aldığı ve icra edilen metinleri Uygurca, İngilizce ve Çince olarak yayımlama aşamasında olduğu bilinmektedir.

Çalışmamız; Doğu Türkistanlıların insanlığa armağan ettiği fakat günümüzde
tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalan medeniyetini, maddi ve manevi kültürünü kayıt altına alarak ve dış dünyaya anlatarak, medeniyetin ve kültürün korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması için emek veren Davut’un hayatını ve akademik çalışmalarını, nitel araştırma yöntemine göre inceleyecektir. Çalışmamızın amacı, örnek bir bilim insanını ve çalışmalarını tanıtmak, bu örnek aracılığıyla Doğu Türkistanlı aydınların uğradığı yıkıma ve halkın başına gelen felakete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır.

Makalenin tamamına erişmek için tıklayınız: Prof. Dr. Rahile Davut’un Türklük Bilimine Katkıları

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top