• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur tarihi koşaklarındaki Çince unsurlar üzerine

Uygur tarihi koşaklarındaki Çince unsurlar üzerine

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Özet Uygur halk şiirinde “siyasi koşaklar” ya da “tarihi koşaklar” diye tasnif edilen koşak (halk şiiri)lar önemli bir yer tutar. Bu koşaklar Uygur tarihin ...

Avrasya, Çin ve Doğu Türkistan

Avrasya, Çin ve Doğu Türkistan

Süheyl ÇOBANOĞLU AVRASYA Tarih boyunca toplumların hâkimiyet mücadelesine şahit olan ve döneminin güçlü devletleri tarafından öncelikle ele geçirilmeye çalışılan bir coğrafya olan ...

Kitan devletinde Uygurlar ve Uygur kültürü

Kitan devletinde Uygurlar ve Uygur kültürü

Prof. Dr. Yusufcan YASİN Özet Kitanlar, 10.asrın başlarından Moğol istilasına kadar Doğu ve Orta Asya tarihinde oldukça büyük bir güç gösteren ve birçok bakımdan Türk tarihini etki ...

Çin’deki Türk dilleri ve bugünü

Çin’deki Türk dilleri ve bugünü

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Çin’deki Türk dilleri Çin’in dört ayrı eyaletine yayılmış durumdadır. Bu dilleri nüfuslarına göre şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Uygurca, 2. Kazakça, 3. Kırg ...

Çin Türkmenleri

Çin Türkmenleri

Marat DURDUYEV Çev. Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Önsöz Kendi tarihimiz hakkında bu kadar az şey bilmemiz düşündürücüdür. Yıllardır tarihin Sovyetler Birliği'nin kuruluşundan it ...

Orijinal Çin kaynaklarına göre Hun-Türk tarihi

Orijinal Çin kaynaklarına göre Hun-Türk tarihi

Prof. Dr. Alimcan ZİYAİ Özet Türk tarihi, dünya tarih sayfalarında önemli bir sayfaya sahiptir. Türkler, yeryüzünde ilk en eski toplu yerleşimler kurmuş ve ilk şehir kültürünü orta ...

Uygur Türklerinde bazı çalgılar ve Çin kültürüne etkisi

Uygur Türklerinde bazı çalgılar ve Çin kültürüne etkisi

Dr. Mustafa ARSLAN Arş. Gör. Adem ÖGER Özet Müzik ve dans, Uygur Türklerinin günlük yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. “Uygur on iki makamı” etrafında şekillenen ve “meşrep” adı ...

Sarı Uygur Türkçesine Türkçe sızıcı seslerin yansıması

Sarı Uygur Türkçesine Türkçe sızıcı seslerin yansıması

Oleg Alekseyeviç Mudrak Çev. Reshide Adzhumerova Dr. Emine Atmaca Sarı Uygur Türkçesi, Çin topraklarında yaygın olan Sibirya grubu Hakas kolu Türk lehçelerindendir. Türk dilinden ç ...

Çağdaş Uygur Edebiyatında önemli bir yazar: Zordun Sabir

Çağdaş Uygur Edebiyatında önemli bir yazar: Zordun Sabir

Abdulvahit HASANCAN Özet XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında başlayan Çağdaş Uygur edebiyatı, klasik Uygur edebiyatının zenginliklerinin mirasçısı olarak kısa zamanda bü ...

Çağdaş Uygur Şiiri

Çağdaş Uygur Şiiri

Prof. Dr. Alimcan İNAYET Çağdaş Uygur Şiiri 1920'lerden sonra başlar.1850 - 1920 tarihleri arası Arap-Fars edebiyatının kuvvetli etkisi altında bulunan Uygur Klasik şiirinin Çağdaş ...

Dil ölümü bağlamında Kayseri’de yaşayan Uygur türk toplumu

Dil ölümü bağlamında Kayseri’de yaşayan Uygur türk toplumu

Yard. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT∗ Özet: Canlı bir organizma gibi doğup gelişebilen dil, yaşaması için uygun şartlar ortadan kalkınca varlığını devam ettirme şansını yitirir. Çin dev ...

You Are Here: Home » Genel

Metinlerarası ilişkiler bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na bir bakış

Dr. Mehmet Emin BARS Özet Tarihte büyük devletler kuran ve zengin bir sözlü geleneğe sahip olan Oğuzlar, Oğuzname adıyla bilinen sözlü kültür ürünlerini kültür tarihine armağan etmişlerdir. Oğuzların şanlı tarihini anlatan bu Oğuznameler, ozanlar tarafından köy köy, kasaba kasaba gezilip anlatılmıştır. Oğuznamelerde Türklerin cihan devleti kurma öyküsü ile dünyayı yönetme düşüncesi yer almaktadır. Oğuz Kağa ...

Read more

Kaşgarlı Mahmud ve eseri Dîvânü Lugati’t-Türk

Süleyman Aydın GİRİŞ Türk tarihi ve edebiyatı için, Orhun Bengi Taşlarının çözülmesinden sonra yaşanan en büyük gelişme şüphesiz Kaşgarlı Mahmud’un eseri Dîvânü Lugati't-Türk’ün bulunmasıdır. Bu eser Türk kültür ve medeniyetinin en kıymetli hazinelerinden birisidir. Bizler de bu kıymetli Türk eserini kaleme alırken Türk kültürünün bir bütün içinde varlığını açıklamak, XI. yy Türk dünyasını yansıtmak istedik ...

Read more

Moğol hâkimiyeti altında Uygurlar

Prof. Dr. Michael C. BROSE Bu makalenin kapsamı başlıkta belirtilenden daha sınırlıdır; makalenin odak noktası Kulca/Turfan Uygur Devleti ve 1209 sonrası Moğolistan Çini’ne dahil olan halkıdır.[1] Uygurlar tarafından dokuzuncu yüzyılın sonu ile onuncu yüzyılın başları arasında Tarım Havzası’nda kurulan, ikiz başkentleri Beşbalık ve Kulca olan bu devlet, Kırgızlar tarafından bozkırdan kovulmaları sonrası kur ...

Read more

Yuan Hanedanının Ticaret Politikası

  Şirinay Aziz GİRİŞ 1206 tarihinde yapılan kurultayda Timucin “Cengiz Han” unvanını alarak Moğolları tek bir isim “Moğol” adı altında birleştirdi. Cengiz Han 1227 tarihinde öldü ve oğullarına Mançurya’dan Avrupa’ya kadar uzanan büyük topraklarını taksım etti. 1251 tarihinde Cengiz Han’ın küçük oğlu Tuluy’un oğlu Mönge büyük Kahan oldu. Möngü Kağan ortanca kardeşi Kubilay’ı Çin’den ibaret olan Doğu’ya, ...

Read more

Çin’in Uygur Türkleri için açtığı gizli kampları ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Çin'in Uygur Türkleri'ni baskı altında tutabilmek için geliştirdiği toplama kampları ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren merkezlerin hapishaneden farkı yok. BBC'nin ulaştığı yeni uydu görüntülerinden yola çıkarak hazırladığı videoda, bir futbol sahası ve etrafındaki alan kullanılarak oluşturulan tesis, uzmanlar tarafından dünyanın en büyük gözaltı merkezlerin ...

Read more

İstanbul’da “Çin’in Toplama Kaplarındaki Doğu Türkistanlıların Akıbeti” konulu Panel düzenlendi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarının mahiyeti ve Uygur aydınlarına yönelik akıl almaz kıyım politikasının nihai amacının ne olduğu konusunu tartışmak üzere, 27 Ekim 2018 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Uygur Akademisi’nin ev sahipliğinde, Doğu Türkistan Vakfı, İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Doğu Türkistan Gençlik ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa “Çin'in Toplama Ka ...

Read more

Kavga Büyük – Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi

Cüneyt Başaran (cbasaran@bloomberght.com) Çin’in çok önem verdiği “Kuşak Yol Projesi” sıkıntılı günler geçiriyor. Bu köşeyi takip edenler bilir; Malezya, Endonezya, Bangladeş ve nihayetinde Pakistan’ın Kuşak Yol Projesi kapsamında, finansmanı büyük oranda Çin tarafından sağlanacak olan büyük projelere başlamaktan vazgeçtiklerini yazmıştım. Fitch’e göre, Kuşak Yol Projesi kapsamında 2106 yılında 16 proje ipt ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top