• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

Prof. Dr. Alimcan İnayet Bugün 5 Temmuz. Urumçi soykırımının 11. yıldönümü. Urumçi soykırımı diyorum, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün Urumçi’de yaşananları ...

You Are Here: Home » Çin’in Uygur Politikası (Page 6)

Çin’de Camiler Yok Ediliyor

NEŞAT GÜNDOĞDU / ANKARA Doğu Türkistan’da Uygur Türklerini toplama kamplarında akılların alamayacağı şekilde işkence ve asimilasyona uğratan Çin, tarihi camileri de yok ederek Müslümanların direncini kırmaya çalışıyor. Çin’in Doğu Türkistan’da Müslümanları yönelik uyguladığı asimilasyon her geçen gün artarak devam ediyor. Uygur Türklerini kamplarında katleden Çin yönetimi, şimdi de tarihi değerleri yok eder ...

Read more

Kaşgar’da Cuma Namazı

D. Mehmet Doğan Zihnimizde "Kaşgar" kadar derin çağrışımlar uyandıran kaç şehir ismi vardır? Son bin yılımızın büyük başlangıçları bu şehir ve bölgede cereyan etmiş, bin yılımıza istikamet veren büyük şahsiyetler burada yetişmiştir. Urumçi'den sonra Kaşgar'dayız... İlk Müslüman Türk devleti Karahanlıların merkezinde. Perşembe öğleden sonra Kaşgar'a ulaştık. Her iki tarafında kavak ağaçları bulunan geniş cad ...

Read more

Uydudan Tespit Edildi: Çin Çok Sayıda Camiyi Yıkıyor!

İngiliz gazetesi Guardian ve gazetecilik sitesi olan Bellingcat'in ortak araştırmasına göre; Çin hükumetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2016-2018 yıllarını kapsayan süre zarfında en az 31 camiyi ve 2 türbeyi makamların emriyle tamamen ve ya kısmen yıktığı gösteriliyor. Araştırma kapsamında aralarında İmam Asım Türbesi'nin de bulunduğu 91 ibadet yeri ve diğer dini mekanın eski ve yeni uydu görüntüleri in ...

Read more

İşgalci Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan’da Zulüm ve Soykırım Siyaseti (2)

Prof. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI 24 Nisan 2019, 00:53 (İKİNCİ BÖLÜM) 17-Çin komünist hâkimiyeti Doğu Türkistan’da karışık evlenmeyi teşvik ederek Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Tatar Müslüman kızlarının Çinli erkeklerle evlenmesini teşvik etmekte ve hatta zorlamaktadır. Bunun neticesinde intihar gibi facialar yaşanmaktadır. 18-Zâlim Çin hâkimiyeti Doğu Türkistan’da Müslümanlar için de helal haram kavramını yü ...

Read more

İşgalci Çin Hakimiyetinin Doğu Türkistan’da Zulüm ve Soykırım Siyaseti

Prof. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI 23 Nisan 2019, 00:19 (BİRİNCİ BÖLÜM) İşgalci Çin hâkimiyeti yönetimi 2016 Ekim ayının sonlarında Çen Çuan-go isminde bir şoven diktatör Çin komünist yetkilisini, Uygur Özerk Bölgesinin en yüksek yetkiye sahip olan Çin Komünist partisi Uygur Özerk Bölgesi Şubesi’nin genel sekreterliğine atayarak, Urumçi’ye gönderdi. Bu zat bu vazifeye atanmadan önce birkaç yıl Tibet Özerk Böl ...

Read more

Çin, Uygur Notre Dame’ı Tahrip etti

Önceki gün Paris’te çakın yangın sonucu büyük hasar gören Notre Dame kilisesi ile Doğu Türkistan’ın Hotan şehrindeki Karia Camii’nin yapılış tarihi ve kaderi aynı. Birini yangın, diğerini de Çin yönetimi tahrip etti. The American Conservative dergisinde Rod Dreher tarafından kaleme alınan “Çin, Uygur Notre Dame'ı tahrip etti” başlıklı makalesinde, önceki gün Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören Notre D ...

Read more

‘Çin’in Toplama Kampları Guantanamo veya Nazi Kampları gibi’

Uygur halk ozanı Heyit'in Uygurlara yönelik açılan kamplarda hayatını kaybettiği iddiaları bu kampları tekrar gündeme getirdi. Doğu Türkistanlı aktivist Oğuzhan, annesi ve kardeşlerinin iki yıldır zorla kamplarda tutulduğunu söyledi. Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerine yönelik işlediği iddia edilen "insan hakları suçları" iddiaları Uygur halk ozanı Abdurrahim Heyit'in, Çin'in "entegrasy ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top