• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Çin'in Uygur Politikası » Mitostrateji Üzerine

Mitostrateji Üzerine

Prof. Dr. Alimcan İnayet | Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi

Özet

Mitler tanrı ya da tanrısal varlıkların eylemlerini anlatan öyküler olması dolayısıyla gerçek ve kutsal kabul edilir. Mitlerde anlatılan Tanrı veya tanrısal varlıkların eylem ve davranışları insana özgü her anlamlı eylem ve davranışların örnek modellerini oluşturur. Mitler önemli kültürel değerlerdir. Bu değerlerin toplumları birleştirme ve dönüştürme, insanların eğilim ve tercihlerini etkileme gücü vardır. Mit üzerindeki araştırmalar gösteriyor ki, mitler (efsanevi ata/ kahraman/figürler) politik ve stratejik olarak kullanılabilir.

Mitler politik ve stratejik açıdan kullanıldığı vakit;

a) dinî / politik sistem ve uygulamaları meşrulaştırmak,

b) farklı toplum ve kültürleri bir araya getirmek,

c) hedef kültür ve toplumları dönüştürmek,

d) ekonomik çıkar sağlamak mümkündür.

Çin mitolojisinde mitlerin stratejik açıdan kullanılmasıyla ilgili örnekler bulunmaktadır. Çinliler eskiden beri mitleri kullanarak politik sistemlerini meşrulaştırmış, farklı etnik grup ve toplumları bir araya getirmiş ve dönüştürmüşlerdir. Taoistler dinlerini yaymak için de mitlerden yararlanmışlardır. Günümüzde mitlerin ekonomik alanda da kullanımı söz konusudur. Bu makalede mitlerin politik ve stratejik anlamda kullanımı ve bu bağlamda mitostrateji kavramı ele alınacaktır.

Makalenin tamamına erişmek için tıklayınız: Mitostrateji Üzerine

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top