• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini » Karahanlılar

Karahanlılar


İsmail Ozan Çevik

GİRİŞ1

Bilindiği üzere Orta Asya yâhut Türkistan olarak adlandırılan geniş coğrafyada Hun, Kök Türk ve Uygurlar’dan sonra Kırgızlar idâreyi ele almış fakat kaynakların ifâdesiyle devlet yönetiminde, savaşçılıkta oldukları kadar tecrübeli olmadıkları için kısa bir süre sonra hâkimiyeti Moğol asıllı Kıtanlara kaybetmişlerdi. Kırgız taarruzu Uygurların devlet düzenini ortadan kaldırmıştı fakat onlara bağlı bâzı boyların batı yönünde harekete geçip yine önlerindeki boy
ve toplulukları iterek kendilerine yeni mahâller edindikleri belirtilmektedir. İşte Kara Hanlılar, yurt arayışındaki bu boylardan neşet etmiştir. Onlar her ne kadar İslâmiyet’i benimseyerek yeni bir kültür dâiresine girmişlerse de teslim aldıkları maddî ve mânevî mirâsı hakkıyla haleflerine devredeceklerdir.

Bu çalışma, bütün özellikleri göz önüne alındığında büyük bir ehemmiyete sâhip bulunan Kara Hanlılar teşekkülünün Türk Devleti’nde iktidâra gelişi itibâriyle geçirdiği tarihsel gelişimi ele almaktadır.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: Ozan_Cevik_Kara_Hanlilar

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top