• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar

Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar

Altay Tayfun Özcan

Özet

Moğolların Naymanları mağlup etmeleri ve Altay dağları civarına egemen olmalarından sonraUygurlar Moğol hâkimiyetini kabul ettiler. Bu tarihten sonra Uygurlar, Moğol Hanlığı siyasitarihinde önemli bir yere sahip oldular. Moğol yayılmasına verdikleri askerî destek bir yanabırakılacak olunursa Uygurlar kendilerini özellikle bürokrasi alanındaki becerileriyle gösterdiler. Moğol tarihi ile alakalı Arapça, Farsça ve Çince olarak kaleme alınan eserlerde Uygurlardansıklıkla bahsedilmesinin nedeni Uygurların Moğol Hanlığı üzerindeki derin tesirindenileri gelmektedir. Moğol hâkimiyeti altında Uygurlardan bahseden bir diğer kaynak dilini Latinceoluşturur. Plano Carpinili Johannes, Rubruklu Willem gibi seyyahların yanında ParisliMatthew ve Korykoslu Hetum’un kroniklerinde de onlardan bahsedilir. Bu çalışmamızda Latinceeserlerde Uygurlara dair verilen bilgileri inceleyeceğiz.

Makalnenin tamamına erişmek için tıklayınız: Moğol Tarihine ilişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top