• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini » Uygur Türklerinde Mezarcılık Kültürü

Uygur Türklerinde Mezarcılık Kültürü

MAHBUBE AZİZ

Özet

         Ziyaret edilen yer, ziyaretgâh anlamına gelen “mezar” kelimesi, Uygur kültüründe mezarlık anlamından farklı olarak İslâm diniyle ilgili yüce kişilerin mezarlarını göstermektedir. Uygur özerk bölgesinin güney ve doğu kısımlarında mezara tapınma Uygur inancında ve kültüründe önemli yere sahiptir. Bu bildiride Uygur bölgesinde bulunan mezarlıklar ve buna bağlı olarak geçmişte ve günümüzdeki Uygur dini inançlarının bu mezarlıklar
aracılığıyla ortaya çıkması, halk arasında bugüne kadar devam eden mezar kültüründeki etken unsurlar sergilenmeye gayret edilecektir. Uygur bölgesinde bulunan mezarların genel durumu göz önünde bulundurularak Uygur mezarcılık kültüründeki sistematik yapı gösterilecektir. Uygur Türklerinin mezar anlayışı ve bu anlayış yapısının Uygur kültürüne gösterdiği etki ve onun günümüzdeki ifadeleri anlatılacaktır. Böylece, Uygur mezar sisteminin Uygur Türklerinin sosyo-kültürel yaşamındaki etkileri hakkında bilgi verilmiş olacaktır.

Makalenin tamamına erişmek için tıklayınız: Uygur Türklerinde Mezarcılık Kültürü

Kaynak: Bilim ve Kültür – Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top