• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Türk Dünyası » Timurlu Döneminde Orta Asya Ve Çin İlişkileri

Timurlu Döneminde Orta Asya Ve Çin İlişkileri

Şirinay Aziz

GİRİŞ

Cengiz Han oğulları arasında yaptığı taksimattan sonra, Çağatay Hanlığına dört “Binlik”ten biri olan Barlas kabilesini vermiştir. Emîr Timur bu Barlas kabilesindendir.  “Müslümanların emiri, Türklerin beyi ve Moğolların damadı” olan Timur, Semerkand merkezli Timurlu Devletini kurdu. Timur, önce Moğol imparatorluğunun hakim olduğu bütün topraklara hakim olmaya başardı. Hakimiyeti altına aldığı bölgelerin çoğu ipek yolu güzergâhlarıdır. Timur, Çin’e karşı sefer hazırlıkları yaparken ölmüştür. Ama Timur’dan sonraki dönemlerde özellikle Mirza Şahruh döneminde Timur Devleti ve Çin arasında dostça münasebetler kurulmuştur. Ebû Said ve Hüseyin Baykara zamanında da Çin ile olan ilişkileri devam etmiştir. Sürekli elçilik heyetleri gelip gitmiştir. Elçiler aracılığıyla iki devlet arasında mektuplaşma ve canlı ticaret gerçekleşmiştir. Bu durum Çin ve Orta Asya ülkelerinin arasındaki siyasi, ekonomik ilişkilerini ileri sürmüştür.

Makalenin tamamına erişmek için tıklaynız: Timurlu Döneminde Orta Asya ve Çin İlişkileri

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top