• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Turar Kocomberdivey’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserindeki Taklidî Kelime Dünyası Üzerine

Turar Kocomberdivey’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserindeki Taklidî Kelime Dünyası Üzerine

Cansu TAPTAP
Özet
Bir dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yer tutan taklidî kelimeler, tabiatta var olan seslerin taklit edilmesiyle  uluşturulmaktadır. Tabiatta bulunan canlı veya cansız varlıklara ait seslerin taklidi, tasvir esasına dayanmaktadır. Taklidî kelimeler, dilin zenginliğini yansıtması açısından önem taşır. Bu kelimeler, diğer Türk dillerinde olduğu gibi Kırgız Türkçesinde de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Gerek edebi gerekse konuşma dilinde sıklıkla kullanılan taklidî kelimeler anlatıma akıcılık, açıklık ve güzellik kazandırmaktadır. Kırgız dilinde taklidî kelimeler oluşum şekilleri bakımından üç gruba ayrılır: Ses, biçim ve duyu yansımalı kelimeler. Kırgız şair, Turar Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” adlı şiir kitabı taklidî kelimeler açısından zengin bir eserdir. Şair, oluşum şekilleri göz önüne alındığında çoğunlukla ses yansımalı kelimeleri tercih etmiştir. Aynı zamanda şairin kullandığı fiil yansımalı sözcüklerin kullanım sıklığı da isim yansımalı sözcüklere göre daha fazladır. Bunun sebebi, şairin harekete dayalı üslubudur. Onun dili, yalın olmakla birlikte dinamik bir özelliğe de sahiptir. Şairin tabiata ilişkin duygularını resmetme özelliği şiirlerine yansımış, taklidî sesler onun anlatım gücünü artırmıştır. Bu çalışmada Turar
Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” adlı eserinde kullandığı taklidî kelimeler tespit edilmiş, bu kelimelerin oluşum şekilleri ve yapısı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırgız Türkçesi, Taklidî Kelimeler, Turar Kocomberdiyev, Kölçüktögü Ay

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: Turar Kocomberdivey’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserindeki Taklidî Kelime Dünyası Üzerine

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

 

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top