• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini » Japonca ve Uygurcanın benzer noktaları

Japonca ve Uygurcanın benzer noktaları

Hacı Qutluq Qadiri
ÖZET
Biz bu makalede Japonca ve Uygurca arasındaki benzer ve farklı özellikleri inceleyeceğiz. Her ikisi de Altay dili olan Japonca ve Uygurcanın pek çok söz dizimsel ortak özellikleri vardır. Biz makalemizde bu iki dilin benzerliklerini Japoncadaki “mo” ilgeci ile Uygurcadaki “ya” ekini kıyaslayarak ortaya koymaya çalışacağız. Makalemizde aynı şekilde dilbilimsel karşılaştırma da yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Japonca, Uygurca, “mo” ilgeci, “ya” eki.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: JAPONCA VE UYGURCANIN BENZER NOKTALARI

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top