• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » İli bölgesindeki “Otuz Oğul Meşrebi” mahallı özellikleri üzerine

İli bölgesindeki “Otuz Oğul Meşrebi” mahallı özellikleri üzerine

Memtili Tahir
Aktaran: Wusiman Tuerde

ÖZET
Meşrepler Uygur folklorunun hemen hemen tüm unsurlarını içinde barındıran önemli kültürel miraslarımızdan birisidir. Toplum bireylerinin hoşça vakit geçirmesini, aynı zamanda büyüklere saygı, küçüklere sevgi, edep, ahlak, paylaşım, adalet ve törelere itaat gibi sosyal değerleri öğrenip benimsemelerini sağlar. Yapı ve işlevsel açıdan Anadolu sahasındaki sıra/yaren geceleri ile benzerlik gösterir. Bu makalede İli yöresine has “Ottuz Oğul Meşrebi”nin yapısal özellikleri ve işleyişi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Meşrep, Ottuz Oğul, İli, Uygur, Oyun.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın:  İLİ BÖLGESİNDEKİ “OTTUZ OĞUL MEŞREBİ”NİN

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top