• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini » Yeni Uygur Türkçesindeki Arapça kelimelerde görülen anlam değişmeleri üzerine

Yeni Uygur Türkçesindeki Arapça kelimelerde görülen anlam değişmeleri üzerine

 

Raghed Mohammad

Özet
Türklerin Araplar ve Arapça ile ilişkileriuzun bir geçmişe dayanır. Bu ilişkilerin sonucunda din ve edebiyatla ilgili çok kelime alıntılanmıştır. Yeni Uygur Türkçesi ile Özbek Türkçesi, Çağataycanın mirasçısı olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden yeni Uygur Türkçesininsöz varlığıçok zengindir. Bu geniş söz varlığının içinde Arapça kelimeler de önemli bir yere sahiptir. Bu kelimelerin çoğu orijinal anlamıyla kullanılagelmektedir. Ayrıca bazı kelimeler zaman içerisinde anlam değişmelerine uğramıştır. Çalışmamızdaanlam değişmelerine uğramışkelimelerbelirlenecek vealfabetik sıraya göreverilecektir. Daha sonra bu kelimelerle ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Arapça, Yeni Uygurca, anlam değişmesi.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın:  YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA KELİMELERDE GÖRÜLEN

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top