• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Ünlüler » 18. Yüzyılda yetişmiş Uygur divan şairi Ömer Karim Nevbeti

18. Yüzyılda yetişmiş Uygur divan şairi Ömer Karim Nevbeti

Kadri Hüsnü Yilmaz

ÖZET
Türklerin kadim yurdu olan Doğu Türkistan, Türk edebiyatının geliştiği önemli merkezler arasındadır. Doğu Türkistan’da 18. yüzyılda yetişmiş şairler klasik Türk edebiyatı bağlamında önemli eserler vücuda getirmiştir. Bu sahada yetişmiş olan önemli divan şairlerinden biri de Ömer Karim Nevbetî’dir. Şair divan şiiri geleneği içerisinde aşk, sevgili ve tasavvufu konu alan çeşitli nazım şekillerinde şiirler kaleme almıştır. Bu çalışmada, Ömer Karim Nevbetî’nin hayatı ve bilinen tek eseri olan divanı üzerinde durularak şiirlerinden örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ömer Karim Nevbetî, Divan, Uygur, 18. yy.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: 18. YÜZYILDA YETİŞMİŞ UYGUR DİVAN ŞAİRİ ÖMER KARİM NEVBETÎ

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

 

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top