• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » 8-13. Yüzyıllarda Uygurlarda eğitim

8-13. Yüzyıllarda Uygurlarda eğitim

Yusufcan Yasın

ÖZET
8-13. yüzyıllar Uygur kültür tarihinin en parlak dönemidir. Aynı dönemde Uygurlar devlet idaresi, hukuk, askerlik, iktisat, ticaret, fen, bilim, dil, yazı, eğitim ve sanat sahasında gittikçe gelişme göstermiş; özellikle 840’dan sonra Uygurların siyasi merkezinin İç Asya’ya nakledilmesiyle eğitim ve fen sahasında Türk kültür tarihine yön veren pek çok başarı kazanmışlardır. Birçok yazıyı bir arada kullanan Uygurlar kâğıt ve matbaadan faydalanarak birçok yayın ortaya koymuş, eğitim-öğretim kurumlarını günümüzdekine yakın bir düzeye ulaştırmış ve kütüphaneleri aygınlaştırmıştır. Nitekim bu yüzyıllarda Uygurlar Türk kültürünün gerçek mümessilleri durumuna gelmiştir. Uygurların eğitim sahasında gösterdiği başarılar Türklerin dünya kültürüne yaptığı katkılar arasında da gelmektedir. Söz konusu çalışmamızda çeşitli malzemelere dayanarak 8-13.yüzyıllardaki Uygur eğitiminin gelişme merhalesinden bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uygurlar, Eğitim, Kütüphane, Türkoloji.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın:  8 -13. YÜZYILLARDA UYGURLARDA EĞİTİM

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top