• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Türkiye ve Çin (Page 6)

Çin-Yunanistan Ekonomik İşbirliği ve Türkiye’ye Etkileri

Doç. Dr. Selçuk Çolakoğlu Çin’in en büyük dış ticaret firmalarından Cosco şirketi Eylül 2010’da imzaladığı bir anlaşmayla Yunanistan’ın en büyük limanlarından olan Atina yakınlarındaki Pire limanını 35 yıllığına kiralamıştır. Çin firması, Pire limanını modernize edip bir lojistik üs olarak kullanmayı planlamaktadır. Aslında Çinlilerin Pire limanını kiralamasına giden süreç Haziran 2010’da Çin Başbakan Yardı ...

Read more

Türkiye Çin Yakınlaşması

Uğur Rıfat Karlova Uzun zamandır yazdığımız yazılarımızda sürekli olarak Türkiye’nin Çin siyasetinde daha aktif olması gerektiğini vurguluyorduk. Özellikle Çin araştırmaları konusunda ülkemizde olan büyük eksikliğin de bilincinde olarak bu konuda atılması gereken adımların önemini her defasında yazılarımızda belirttik. Bu yüzden de ülkemizin dünya siyaset ve ticaret sahnesinde dünyanın dev ekonomileri ile y ...

Read more

Türkiye’nin Uzak Doğu Ülkeleri (Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore) İle Ticari Ve Ekonomik İlişkileri

Türklerin atayurdunun Orta Asya olması nedeniyle Uzak Doğu ülkeleriyle ilişkilerimiz çok eski tarihlere dayanmaktadır. Halen bu coğrafyadaki ülkelerle ekonomik, ticari, siyasi, politik, sosyo-kültürel açılardan ilişkilerimiz, değişik şekillerde ve tarihin değişik dönemlerinde ilişkilerin seyrine göre inişli ve çıkışlı olarak tarih sahnesinde kendini hissettirmektedir. Devletler günümüzde küreselleşen dünya ...

Read more

Başbakan Erdoğan’ın Ziyareti ve Türkiye-Çin İlişkileri

Başbakan Erdoğan’ın Ziyareti ve Türkiye-Çin İlişkileri   Salih TINMAZ  Cuma, 13 Nisan 2012 13:15   Çin teamüllerine göre bu yıl Başkanlık koltuğuna oturması beklenen Çin Halk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı XiJinping, geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 8-11 Nisan tarihlerinde bakanlar, önemli bürokratlar, yaklaşık 300 kişilik ...

Read more

Türkiye – Çin İlişkileri

Türkiye – Çin İlişkileri Postedby: Alper ToprakPosteddate: Nisan 21, 2012 Bilindiği üzere Türkiye ile Çin ilişkilerinin temeli 19. YY sonlarına denk gelmektedir. İlk başlarda bu yıllarda başlayan ilişkiler ekonomik ve siyasi nitelikli değil, 2. Abdülhamid’in sayıları 50 milyonu bulan Çin Müslümanlarını nüfusu altına alma girişimleri olarak değerlendirmek gerekir. (Pekin Hamidiye Üniversitesi örneği) Daha so ...

Read more

Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye

Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Enerji Enstitüsü - 04 Şubat 2010 Yrd. Doç. Dr. H. Naci Bayraç Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında zorunlu olan temel girdilerin başında, enerji kaynakları yer almaktadır. Sürdürülebilir enerji politikaları, arz güvenliğinin sağlanması ve temin kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra, kullanılmak istenen enerji türünün düşük maliyetli, talep edilen miktar ve kalited ...

Read more

Abdullah Gül’ün Çin Gezisi ve Türk-Çin İlişkilerine Etkisi

Uğur Rıfat Karlova Dünya dengelerinin değişimine ve devletler arasındaki etkileşimin artışına bağlı olarak Türkiye-Çin ilişkilerinin de gelişmesi ertelenemez bir gereklilik halini almıştı. Bu anlamda, Abdullah Gül’ün Çin’e yaptığı politik ve ekonomik olarak büyük önem taşıyan gezi, Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi bakımından umut vericiydi. Ziyaretin sonuçları ve analizi iyi yapılırsa, bundan sonra başla ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top