• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Türkiye ve Çin (Page 5)

Türkiye-Çin ilişkileri ve Uygur Sorunu

Süleyman Seyfi Öğün (Yenişafak yazarı) Türkiye'de siyâset son bir ay içinde iyiden iyiye kendi içine kapandı. Mâhut devlet krizi derinleşiyor. Artık iyiden iyiye bir konsorsiyum olarak düşünmeye başladığım bir yapı ile yürütme erki arasındaki gerilim tırmanıyor. Bu sürecin Türkiye"ye kaybettirdiklerini konuşur olduk. Doğrusu ben, bir kısım ağırca bedeller olsa da sonuçta Türkiye"nin bu krizden; üstelik yeni ...

Read more

TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ

Türkiye Paris Büyükelçisi Hasan Esat Işık ile Çin Halk Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Huang-chen arasında 4 Ağustos 1971’de imzalanan bir protokolle iki ülke arasındaki diplomatik ilişki tesis edilmişti. Bu protokole göre, “Bağımsızlık, egemenlik, iç işlerine karışmama, hak eşitliği, toprak bütünlüğünü ve karşılıklı çıkarları koruma prensibi çerçevesinde, bugünden itibaren diplomatik ilişkinin kurulmasına ka ...

Read more

Türk-Çin İlişkilerinde Yeni Dönem

Cihan Uğur 2010 Ekim ayı başında Çin’in en sevilen liderlerinden ve başbakan görevindeki Wen Jiabao (Vın Cia Bao)’un Türkiye ziyaretiyle Türk Çin İlişkileri adına hiç şüphesiz daha yakın sıcak ve hareketli bir dönem başladı. Gezi öncesi Anadolu Kartalı tatbikatına Çin’in de katılmasına izin verilmesi ve gezi esnasında imzalanan anlaşmalarla birlikte, Türk-Çin ilişkilerinde bir eşik aşılmış oldu. Ekonomik İl ...

Read more

Türk ve Çin İlişkileri: Düşünce Kuruluşları Arasında İşbirliği

Doç. Dr. Erkin Ekrem Çin’in Urumçi olayları sonrası gerginleşen Çin-Türkiye ilişkilerini düzeltmek ve Türkiye’de zedelenmiş imajını yeniden oluşturmak amacıyla “Türkiye’de Çin’i Yaşayın” etkinlikleri düzenlenmektedir. Söz konusu etkinliklerin bir bölümü olan Türk düşünce kuruluşlarındaki uzmanların Çin düşünce kuruluşlarını ziyaret etmesi ve aynı şekilde Çinli uzmanların Türk düşünce kuruluşlarını ziyaret e ...

Read more

Türk-Çin İlişkilerinde Yeni Dönem

Çin - 18 Ekim 2010 - Cihan Uğur 2010 Ekim ayı başında Çin’in en sevilen liderlerinden ve başbakan görevindeki Wen Jiabao (Vın Cia Bao)’un Türkiye ziyaretiyle Türk Çin İlişkileri adına hiç şüphesiz daha yakın sıcak ve hareketli bir dönem başladı. Gezi öncesi Anadolu Kartalı tatbikatına Çin’in de katılmasına izin verilmesi ve gezi esnasında imzalanan anlaşmalarla birlikte, Türk-Çin ilişkilerinde bir eşik aşıl ...

Read more

Abdullah Gül’ün Ziyareti ve Çin

Salih TINMAZ Salı, 30 Haziran 2009 11:32 Tam da dünyadaki devletler muvazenesinin yeniden şekillenmekte olduğu bir hengâmede Abdullah Gül’ün tarihi ziyaretinin sona ermesiyle yeni Türk dış politikasında bir dönüm noktasını daha geride bıraktık. Zira ziyaretin sadece bir gezi olmaktan öte bir ‘dönüm noktası’ olacağının sinyallerini daha yola çıkmadan Türkiye’de haber veren Gül, Çin’de temasları sırasında yap ...

Read more

Çinlilerin Türkiye Algısı

Selçuk Çolakoğlu Şimdiye kadar doğal olarak Türk kamuoyunda Çin’e ilişkin toplumsal algı tartışmaları yapıldı. Çin ekonomik olarak bir tehdit mi yoksa fırsat mı, siyasi olarak Türkiye’nin Batı dünyasıyla ilişkilerini dengeleyebilir mi gibi konular sıklıkla tartışılmaya başladı. Fakat Çinlilerin Türkiye’yi nasıl algıladığı konusu üzerinde pek durulmadı. Aslında Çinlilerin Türkiye algısının bilinmesi Ankara’n ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top