• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Akademi Etkinlikleri (Page 6)

Uygur Mütefekkirleri Anma Konferansına Davet

Uygur Akademisinin organize ettiği "Uygur Mütefekkirleri Anma Konferansı" 15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 11:30'da İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Mevlevihanesi Yerleşkesinde gerçekleşecek olup, konferansta 5 Türkiye Türkü ve 5 Uygur Türkü akademisyen ve araştırmacı "Yusuf Has Hacib, Hoca Ahmet Yesevi, Ali Şir Nevai, Abdulhaluk Uygur ve Mehmet Ali Tevfik" hakkında bildiriler sunac ...

Read more

Uygur Akademisi Gönüllülerine Duyuru

Selamün aleyküm Uygur Akademisi’nin değerli destekçileri: Ramazan ayınıza bereket dilerken,yaptığınız ibadetlerin rabbimiz katında kabul ,vücudunuza  ise sağlık - sıhhat  niyaz ederiz.   Uygur Akademisi 2010 yılından beri dünyanın dört bir köşesinden Uygur bilim adamı, akademisyen, araştırmacı ,yazar ve uzmanları  dünyanın en güzel tarihi şehirlerinden biri olan  İstanbul’umuzda  buluşturarak onlara il ...

Read more

Uygur Akademisinde Uygurca ve Diğer Dil Seminerleri Başlıyor

Essalamu Eleykum Saygıdeğer Okurlarımız, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başlandı. Herkesin kendi hedefi için çaba sarf ettiği, rekabetin hız kazandığı, sosyal bilgi paylaşımının en üst seviyeye çıktığı bir dönemde bulunmaktayız. İnsanlar çağımızın şartları, globalleşmenin etkisi altında kendi anadilini iyi öğrenmekle kalmayıp, ikinci üçüncü bir yabancı dili iyi öğrenmeye hız vermektedirler. Bizde bu çerçeved ...

Read more

5-Uluslararsı “Uygur Milli Eğitimi” Bilgi Şöleni Davetiyesi

Merhaba Değerli Gönül  dostları, nasılsınız? Öncelikle Uygur akademisi olarak sizlere saygı ve salamlarımızı iletmek istiyoruz. Uygur akademisi, Uygurların eğitim ve teknoloji alanındaki ilerlemeye katkı sağlamak amacıyla 2009 Eylül ayında İstanbul’da kurulmuş bir dernektir. Derneğimiz yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda Uygur bilim âdemleriyle irtibat halindedir. Uygur Akademisinde şuan Dr. Ablet Turan b ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top