• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Akademi Etkinlikleri (Page 5)

Urumçi Olayı’nın 9. Yılında Doğu Türkistan Paneli Ankara’da yapıldı.

Uygur Araştırmaları Enstitüsü ve Uygur Akademisi'nin organize ettiği, Dünya Uygur Kurultayı ile Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen “5 Temmuz Urumçi Olayı’nın 9. Yılında Doğu Türkistan” konulu panel, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Doğu Türkistan’da, 5 Temmuz 2009’da yaşanan Urumçi Katliamı’nı konu alan “5 Temmuz Urumçi Olayı’nın 9. Yılında Doğu Türkistan” paneli T ...

Read more

“5 Temmuz Urumçi Olayının 9. Yılında Doğu Türkistan” konulu Panel Ankara’da gerçekleşecektir.

5 Temmuz Urumçi Olayının 9. Yılı çerçevesinde Uygur Araştırma Enstitüsü ile Uygur Akademisi’nin ev sahipliğinde Dünya Uygur Kurultayı ve Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz “5 Temmuz Urumçi Olayının 9. Yılında Doğu Türkistan” konulu panelimize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır. Tertip Komitesi adına saygılarımla; Doç. Dr. Erkin EKREM (Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcı ...

Read more

Uygur Medeniyeti Araştırmaları Kongresi Duyurusu

İbn Haldun Üniversitesi ile Uygur Akademisi işbirliğinde, 11 - 12 Kasım 2017 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Yerleşkesinde Uygur Medeniyeti Araştırmaları Kongresi gerçekleşecektir. Her sene farklı konularda dünyanın çeşitli ülkelerinden Uygur Türkü akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla geleneksel olarak yapılagelmekte olan bilimsel etkinliğin dokuzuncusunu Uygur Medeniyetine ...

Read more

Uygur Türklerinden Şehitlere Taziye Mesajı

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta düşen Helikopterde bulunan Türk Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 1 Paşamız ile 2 Albayımız toplam 13 askerimiz şehit olmuştur. Türkiye'deki Uygur Türkleri olarak üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devleti ebed müdded Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin birlik ve beraberliği ve bekası ve bizlerin huzur içinde yaşayabilmemiz için mücadele ederken şehit olan kahraman askerlerimizi ...

Read more

Uygur Türkleri Teröre Karşıdır, Türk Kardeşlerinin Yanındadır!

Birkaç yıldan beri Türkiye’de terör olayları ardı arda meydana geldi. Türkiye’de dökülen kan biz Uygur Türklerine kan ve din kardeş olan Anadolu Türklerinin kanı olmuştur. 01 Ocak 2017 tarihinde miladi yılbaşının ilk saatlerinde Türkye’de yaşanan, amacının millet bütünlüğümüzü bozmak, dinî ve manevî değerlerimizi tahrip etmek ile insanlığın ortak değerlerini hedef aldığı her halinden belli olan bu menfur te ...

Read more

Uygur Tarihi Araştırmaları Konferansı

Uygur Akademisinin organize ettiği "Uygur Tarihi Araştırmaları Konferansı" 08 - 09 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Mevlevihanesi Yerleşkesinde gerçekleşecek olup, konferansta 11 Türkiye Türkü ve 16 Uygur Türkü akademisyen ve araştırmacı "Uygur Tarihi" hakkında bildiriler sunacaklardır. İstanbul'daki üniversite öğrencileri, aydınlar ve Türk Dünyasına gönül ...

Read more

Uygur Akademisi 07 Mayıs 15:20’de TRT AVAZ Türkistan Gündemi Programında

Türkistan Gündemi 263. Bölüm: “Doğumlarının 115. Yılında Uygur Milli Şairleri Abdulhaluk Uygur ve Mehmet Ali Tevfik” programı 07 Mayıs 15:20’de TRT AVAZ'da Uygur Akademisi tarafından gerçekleşecek Uygur Mütefekkirleri Anma Konferansı vesilesiyle, Uygur Milli Şairlerinden Abdulhaluk Uygur ve Mehmet Ali Tevfik efendiler 07 Mayıs 15:20’de TRT AVAZ Türkistan Gündemi Programında anılacaktır. Program Konukları: Y ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top