• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Uygur sivil belgelerinden hareketle Uygurlarda yerleşik yaşam ve bununla ilgili söz varlığına dair

Araş. Gör. Uğur UZUNKAYA Özet Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından yapılan arkeolojik araştırmalarla incelenmiş olmasına rağmen, Uygurlar tarafından kaleme alınm ...

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

You Are Here: Home » Akademi Etkinlikleri (Page 2)

“Türk Dünyası Jeopolitiği Perspektifinden Kuşak Yol Projesi’ne Bakış” Konulu Panel İstanbul’da Gerçekleşti

13 Aralık 2019 tarihinde Çin Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Türk Ocakları ve Uygur Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türk Dünyası Jeopolitiği Perspektifinden Kuşak Yol projesi'ne bakış Paneli- 1" Türk Ocaklarının Çemberlitaş'taki konferans salonunda gerçekleştirildi. Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra İstanbul Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram'ın açılış konuşmasıyla ...

Read more

“Uluslararası vaziyet ve milli mücadele yolları” konulu eğitim programı İstanbul’da düzenlendi

Uygur gençlerinden milletin dayanma gücü olacak seçkin kişileri yetiştirmek için, 14-15 Aralık 2019 günlerinde “uluslararası vaziyeti ve milli mücadele yolları” konusunda iki günlük eğitim programı ilk kez Uygur Akademisi’nin İstanbul Bahçelievler’deki ofisinde düzenlendi. Bu programa Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde üniversite eğitimi almakta olan 14 Uygur genç katıldı. Uygur Akademisi İcra Kurulu Başkanı ...

Read more

Uygur Akademisi Avustralya Şubesi Sidney’de Kuruldu

Avustralya’daki Uygur şubesi aydınların bir kaç senelik çabaları sonucu Uygur Akademisi Avustralya Şubesinin kuruluşu gerçekleşti. 8 Aralık 2019 Pazar günü öğleden sonra, Avustralya’nın Sindey’deki Gallipoli Camii’sini Auburn James konferans salonunda “Uygur Akademisi Avustralya Şubesi” nin açılış töreni yapıldı. Konferansa Avustralya’nın Sidney, Adelaide ve diğer şehirlerdeki çeşitli yerlerde çalışmakta ol ...

Read more

Türk Dünyası Jeopolitiği Perspektifinden Kuşak Yol Projesi’ne Bakış Paneli – 1

Bilindiği üzere, Kuşak Yol projesi kapsamında Pekin'den Yola çıkan tren Türkiye'ye giriş yapmış Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya uğurlanmış bulunuyor.  Kamuoyunda Kuşak Yol Projesi ile ilgili pozitif ve negatif çeşitli görüş ve değerlendirmeler söz konusudur. Aslında Kuşak Yol projesi tarihsel, ekonomik ve kültürel boyutuyla, ayrıca İpek Yolu güzergahının geçtiği Türk topraklarıyla  herkesten çok Türkleri, Tü ...

Read more

Doç. Dr. Burhan Uluğyol ile “Mesleği Sevmek, Çalışmak, Kariyerde Başarı” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Uygur Akademisi’nde, Sabahattin Zaim Üniversitesi  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Uluğyol ile “Mesleği Sevmek, Çalışmak, Kariyerde Başarı” söyleşisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgiyle katıldığı söyleşide Doç. Uluğyol meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ve öncelik vermesi gereken hususları anlattı. Etkili ders çalışma yöntemlerinden bahseden Uluğyol, derse katılım sağlamanın, odaklanmanın ve ...

Read more

Çin Araştırmaları Enstitüsü (ÇİNARE) Kuruldu

Türkiye’de 10 yıldır aktif çalışmalar yapmakta olan Uygur Akademisi bünyesinde Çin Araştırmaları Enstitüsü (ÇİNARE) kurulmuştur. Uygur Akademisi Yönetim Kurulu 09 Kasım 2019 tarihinde toplanarak, Uygur Akademisi tüzüğünün 3. maddesi (3) bendine göre Çin Araştırmaları Enstitüsü kurmaya karar verilmiştir. Akademi Başkanı Prof. Dr. Alimcan İnayet'in onayı ile Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı Çin Araştırmaları Enst ...

Read more

“1933 ve 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini anma ve 950. Yılında Kutadgu Bilig” Konferansı gerçekleştirildi

Uygur Akademisi ve Uygur Hareketinin düzenlediği “1933 ve 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini anma ve 950. yilinda Kutadgu Bilig” konferansı Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Program Uygur Akademisi İcra Kurulu Başkanı Abdülhamit Karahallı’nın sunuculuğunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Uygur Akademisi Yön ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top