• 10 Kasım 2019'da İstanbul'da “Uygurlarda Devlet Geleneği Paneli” gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Kutadgu Bilig’in üslubu

Kutadgu Bilig’in üslubu

Aktaran: Yusufcan Yasin

Özet
Yusuf Has Hacib’in şahane destanı KB, akıl, hikmet, felsefe – içtimaiyat bilgisine âit bir ders kitabı da denilebilir. O dönemin toplumsal düzeni – Hakaniye sisteminin incelenmesinde bu destan çok değerli bir malzemedir. Bu destan, mesnevî tarzına halk edebiyatındaki türkü, kasîde ananesini sokarak yeni bir üslûp ile yazılmıştır. Bu üslûp, sâdece şâir Yusuf’a özgüdür. Şâirin amacı ve gayesi itibarıyla bir ahlâkî ve felsefî didaktik destan olmakla beraber toplumsal hadiselerin ve tabii manzaraların tasvirinde, halk edebiyatındaki duygusal husûsiyetlerin uyarlanmasında Ⅹ. ve Ⅺ. yüz yılın İran destan ve namelerinden ayrılan, bireysel ve realistik tasvirlere uygun bir lirik destandır. Bütün bu ayrımlılığına göre, Yusuf Has Hâcib’in KB destanı tek başına doğu destancılığının yeni bir tipidir.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın:  KUTADGU BİLİG’İN ÜSLÛBU

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top