• 7-8 Eylül 2019'da İstanbul'da “Uygur Milli Bekası ve Doğu Türkistan'ın Geleceği Çalıştayı” gerçekleşecekti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » “İz” romanında örf adet ve geleneklerle ilgili unsurlar üzerine

“İz” romanında örf adet ve geleneklerle ilgili unsurlar üzerine

Alimcan İnayet

Özet
“İz” romanı çağdaş Uygur edebiyatının en başarılı eserlerinden birisidir. Bu roman 20. Yüzyılın başlarında Doğu Türkistan’ın Kumul bölgesinde meydana gelen çiftçi ayaklanmasını anlatır. Romanda anlatılan kahramanların bir
kısmı gerçek tarihi şahısların isimlerini taşır. Roman dil ve anlatım yönünde de çok başarılıdır. Bütün bunların yanı sıra bizim dikkatimizi çeken nokta, romanda kullanılan folklorik unsurların yoğunluğudur. Romanda halk kültürü, halk edebiyatı, halk inanışları, örf-âdetlerle ilgili çok sayıda unsur söz konusudur. Bize göre, romanın başarısında bu unsurların da önemli payı vardır. Bu makalede romandan tespit ettiğimiz folklorik unsurlar değerlendirilecek be hlil edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Roman, İz, Ötkür, Uygur, Folklorik Unsur. Abstract
“İz” (Trace) is one of the most successful novels of contemporary works of Uyghur literature. This novel explains the farmers uprising which were occured in Kumul, a zone of East Turkestan, at the begining of twentieth century. Some
of the heroes described in the novel bears the names of the real historical people. The metioned novel is also very successful in terms of language and expression. Besides all of these, the point which draws our attention is the density of the folkloric elements used in this novel. There are many elements related the folk culture, folk literature, folk beliefs and customs in it. According to us, these elements have a significant share in the success of this novel. In this article, it will be assessed and analyzed the folkloric elements which we determined from the mentioned novel.
Keywords: Novel, İz ( trace), Otkur, Uyghur, Folkloric Element.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın:   İZ ROMANINDA ÖRF ÂDET VE GELENEKLERLE İLGİLİ UNSURLAR ÜZERİNE

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

 

 

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top