You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Uygur Türklerinde gök ve gök cisimleriyle ilgili efsanelerin incelenmesi

Uygur Türklerinde gök ve gök cisimleriyle ilgili efsanelerin incelenmesi

Arş. Gör. Gökçe EMEÇ

Özet

Türklerin evren ve doğa tasarımları, bu tasarımlar sayesinde dünyayı ve çevreyi algılayışları, efsaneler sayesinde günümüze ulaşmıştır. Türklerin evren tasarımları dikotomik bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu yapı, iki temel unsuru içermektedir. Bunlardan biri gök, diğeri ise yerdir. Türkler, çok eski dönemlerden itibaren doğada birtakım güçlerin bulunduğuna inanmış ve onları kutsallaştırmışlardır. Gök de bu önemli güçlerden biridir. Türklerin gökteki cisimleri kutsallaştırması sonucunda ise Gök Tanrı inancı ortaya çıkmıştır. Gök Tanrı inancı ve beraberinde getirdiği Güneş, Ay ve yıldız kültleri efsanelere yansımıştır. İncelememizde Uygur Türklerinin gök ve gök cisimlerinin oluşumu ile ilgili on üç efsaneye yer verilmiş, bu efsaneler konularına göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Bu incelemeyle Türklerdeki evren tasarımının Uygur Türklerinin efsanelerine yansımasına değinilecek, Uygur Türklerinin efsaneleri hem metin merkezli hem de bağlam merkezli olarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uygur Türkleri, Gök Tanrı inancı, kültler, efsane.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: Uygur Türklerinde gök ve gök cisimleriyle ilgili efsanelerin incelenmesi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top