• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Kimliği, Dili ve Dini » Karahanlı Döneminde Uygur Türklerinde İslam Dini Eğitimi ve Din Adamları

Karahanlı Döneminde Uygur Türklerinde İslam Dini Eğitimi ve Din Adamları

Nureddin İzbasar

Özet

          Uygur Türklerinin siyasi ve dini tarihi hakkında yapılan araştırmaların çoğu İslam öncesine odaklanmış, İslam sonrasına ait olanları ise parmakla sayılacak kadar az olmuştur. Araştırmalarda genellikle Uygur Türkleri Manihaizm ve Budizm’in adeta güçlü bir şampiyonları, Buda dini ve kültürünün asıl temsilcileri olarak gösterilmişlerdir. Aslında Uygur Türkleri, VIII. asır’dan itibaren İslam ile tanışmış ve İslamlaşma süreci başlatılmıştır. Bazı araştırmacılar Kur’anın ilk Türkçe tercümesinin Karahanlılar döneminde, Karahanlı Türkçesinde yapıldığını ifade etmektedir. Satuk Buğra Han’ın 942’de İslam’ı kabul edip Abdülkerim adını almasıyla birlikte Karahanlılar, Türkistan’da ilk Türk-İslam devleti niteliğini kazanmıştır. Karahanlı devleti yürüttüğü askeri seferler ve fetihlerin yanı sıra medreseler kurmuş, din adamları yetiştirmiş, böylece Türk-İslam devlet geleneği ve kültürünün şekillenmesinde öncü olmuştur. Bu devlet batılı bilim adamları tarafından “Türkistan Uygur Hanları Devleti” olarak adlandırılmıştır. Çalışmamızın amacı Uygur Türklerinin İslam’ı kabul ettikleri ilk dönemlerde Karahanlı Devleti coğrafyası çerçevesinde günümüz Uygur Türklerinin yaşadığı bölgelerde kurulan medreseler ve din adamlarından söz ederek, Uygur Türklerinin İslamlaşma sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Türk- İslam kültüründeki önemini vurgulamaktır.

Makalenin tamamına erişmek için tıklayınız: Karahanlı-döneminde-Uygur-Türklerinde-İslam-dini-eğitimi-ve-din-adamları-

Kaynak: III.Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı – I

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top