• 10 Kasım 2019'da İstanbul'da “Uygurlarda Devlet Geleneği Paneli” gerçekleşti.
You Are Here: Home » Akademi Etkinlikleri » ‘Uygurların Milli Mevcudiyeti Ve Doğu Türkistan’ın Geleceği’ Çalıştayı

‘Uygurların Milli Mevcudiyeti Ve Doğu Türkistan’ın Geleceği’ Çalıştayı

Bilindiği üzere, milyonlarca masum Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar kardeşlerimiz hapishane ve ceza kamplarına kapatılıp işkencelere maruz kalmakta, iç organları çalınmakta, fiziki ve ruhsal olarak tahrip edilmekte. Velilerinden ayrı kalan sahipsiz çocuklar emanet edildikleri akrabalarından alınarak zorla Çin’in diğer eyaletlerine götürülmekte. Kocası ve ya erkek akrabaları hapsedilen ya da hapsedilme ihtimali olan kadınlarımız Çin’li erkeklerle zorla evlendirilmekte.

Çin’in anayasası ve bölgesel milli özerklik yasalarına göre Uygur Özerk Bölgesi’nin resmi dili olan Uygurca 1 Eylül 2017 itibariyle eğitimde kullanılmaktan men dilmiştir. Sonuç olarak, Çin kendi anayasası ve milli özerklik yasalarına aykırı halde kreşten liseye kadar Uygur öğrencilerin ana dildeki müfredatı iptal etti, Uygurca kitaplar tamamıyla topladı, Uygur milli eğitimi yerini Çince eğitim işgal etti.

Ana dil eğitimini güçlendirmek ve milli kimliği korumak, artık yurtdışında yaşayan Uygurlar için de son derece önemli bir mesele haline gelmiştir.

Kısacası, Doğu Türkistan’ın asıl sahipleri olan Uygur ve diğer Türki halkların, Çin’in asimile ve yok etme politikasınca ana dilleri, eğitimi, kültürü, dini vs. bir çok açıdan milli mevcudiyetleri büyük bir tehdit altında kalmıştır.

Biz muhaceretteki Doğu Türkistanlı Uygurlar, düzenli ve etkin bir şekilde toplumsal, kültürel ve siyasi aktiviteler organize ederek, karşılaştığımız bu ağır durumu basına doğru ve etkili bir şekilde anlatmaya, meseleye önem veren hükümetlerle diplomatik ilişkiler kurarak, Çin’in bize yönelik başlattığı soykırıma karşı milli özgürlüğümüzü elde edene denk mücadele etmeye mecburuz.

Uluslararası ilişki, Hukuk, Siyaset bilimleri vs. sahalarda vatan ve milletin kaderi için durmaksızın araştırmaya devam eden 35’ten fazla Uygur araştırmacıların katılımıyla, Uygur Araştırma Enstitüsü ve Uygur Akademisi’nin işbirliğiyle ‘Uygurların milli mevcudiyeti ve Doğu Türkistan’ın geleceği’ konulu Çalıştay 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Çalıştayın ilk günü 12 Uygur araştırmacı aşağıdaki konularla ilgili rapor verecek, 2.günü yuvarlak masa müzakereleri olacaktır.

Esas başlıklar:

  1. Çin’in Uygurlara Yönelik Asimile ve Etnik Soykırımlarına Karşı Mücadele Yolları
  2. Toplama kampı, Hapishane ve Bunlara Karşı Mücadele Yolları
  3. Doğu Türkistan Davası için Genç ve Eğitimli Takviye Güçleri Hızlı Yetiştirmenin Çareleri
  4. Yurtdışındaki Doğu Türkistan Teşkilatlarını Güçlendirmenin Yolları
  5. Yurtdışındaki Doğu Türkistanlıların Çin’e Karşı Milli Direniş Şuurunu Yükseltmenin Çareleri
  6. Yurtdışındaki Doğu Türkistanlıların Çin’e Karşı Milli Direniş Faaliyetlerini Güçlendirmenin Yolları
  7. Uygurların Milli Mevcudiyeti ve Sömürgeciliğe Maruz Kalan Milletlerin Milli Mücadele Yollarıyla İlgili Konuşma
  8. Doğu Türkistan’ın Geleceği ve ‘Gelecekteki Doğu Türkistan’ Hakkında Konuşma
  9. Doğu Türkistan Bağımsızlık Mücadelesinde Mutabakata Varılması Gereken Önemli Noktalar (Yüz Ölçüsü, Bayrağı, Arması, Nüfusu ve İstiklal Marşının Aslı Nüshası… ) Hakkında Müzakere

Çalıştayın verimli ve düzenli geçmesi dileğiyle toplantı sürecinde aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

1) Çalıştay 6-9 Eylül arası 3.5 gün devam edecektir. (Not: 6 Eylül Cuma 18.00’da ‘Köreş Köseni’ Anma Konferansı yapılacaktır. 9 Eylül Uygur Akademisi kuruluşunun 10.yıl dönümu toplantısında 3. Akademi Keneşi gerçekleşecektir.)

2) Çalıştaya katılacak olan Orta Asya ülkelerinden gelen araştırmacılar haricinde konuşmacılar uçak biletlerini kendi karşılayacaktır. Ancak Uygur Akademisi ve Uygur Araştırma Enstitüsü mali zorlukları olan araştırmacıların ulaşım ve konaklama meselelerini çözmeye gayret edecektir.

3) İlgili makamlardan yardım elde edebilmemiz için temel konular üzerinde konuşma yapacak 8 konuşmacı ve akabindeki müzakerelere katılacak 27 araştırmacı uzmanların 31 Mayıs’tan önce yapacağı konuşmalar ve verilecek raporlarla ilgili özet mektupları Uygur Akademisi ve Uygur Araştırma  Enstitüsünün resim e-posta adreslerine göndermeleri rica olunur (info@uysi.org ve uyghurakademy@gmail.com).

4) Başvurusu kabul olan raporcuların sunacakları raporu tez makalesi formatında geleneksel Uygurca yada Uygur Latin yazısıyla Uygur Akademsi ve Uygur Araştırma Enstitüsüne 28 Temmuz öncesi iletmeleri şarttır.

5) Çalıştaya azami olarak 35 Uygur araştırmacı ve uzman katılımcı davetle katılacak olup, konuşmacılar sunulan makaleler göre seçilecektir. Bu yüzden konuşmacı adaylarının verilen son tarihe (31 Mayıs) özen göstermeleri gerekmektedir.

6) Özel durumlar haricinde, konuşmacıların Uygurca konuşmaları şart olup verilen raporun da geleneksel Uygurca ve ya standart Uygur Latin yazısı ile hazırlanması rica olunur.

7) Her konuşmacı için 25 dakika konuşma ve 5 dakika müzakere, toplam 30 dakika tanımlanmıştır. 8 araştırmacı ve uzman konuşmacılar rapor sunacaktır. Programın planlandığı gibi ilerlemisi için sunucuların verilen süreye uymaları ve mutlak suretle icra etmeleri talep edilmektedir.

8) Çalıştayın öncekilerden daha verimli ve kaliteli bir şekilde geçekleşmesi hedefleniyor. Yukarıda verdiğimi resmi e-postalar yapıcı eleştiriler ve tekliflere açıktır.

İçinde bulunduğumuz faicalı durum, karşılaştığımız tehditler, milli mevcudiyetimiz ve Doğu Türkistan’ın geleceği hakkında müzakere etmek, mücadele yolları aramak ve ortak akılla işbirliği içinde olmamızı zaruri kılmaktadır.

Çalıştayımızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için, muhaceretteki vatan milletin geleceği için arayış içinde olan uluslararası ilişki, sosyoloji, tarih, Türkoloji, psikoloji, felsefe, siyaset ilmi, kültür araştırması, habercilik, din araştırması ve pedagoji sahalarında çalışmalar yapan Uygur araştırmacıların aktif katılmalarını ümit ederiz.

Son olarak, tüm Uygur kardeşlerimize sağlık sıhhat, işlerinde başarılı olmaları dileğiyle:

Uygur Akademisi ve Uygur Araştırma Enstitüsü

15 Mayıs 2019

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top