• 10 Kasım 2019'da İstanbul'da “Uygurlarda Devlet Geleneği Paneli” gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Uygur Özerk Bölgesinde Halk arasında Yaşayan Bazı Tarihi Yer Adları

Uygur Özerk Bölgesinde Halk arasında Yaşayan Bazı Tarihi Yer Adları

Kürşat Yıldırım
Özet
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Uygur Özerk Bölgesi coğrafyasında yer adlarının aslının ve Türkçesinin tespiti için yazılı vesikalar yanında sözlü kaynaklardan da istifade edilmelidir. Bölge halkı arasında hâlâ kullanılan ancak resmî olarak mevcut olmayan bazı yer adlarını kayda geçirmek gerekmektedir.
Çalışmamızda günümüzde halk arasında yaşayan bir yer adı tespit edildikten sonra, bu adın tarihi süreç içerisindeki kullanımı incelenmiş ve en azından XVIII. yüzyılda Çin ilhakı devirlerinde bu isimlerin kullanılıp kullanılmadığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uygur Özerk Bölgesi,

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE HALK ARASINDA YAŞAYAN BAZI TARİHÎ YER ADLARI

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top