• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Risale-i Temürçilik

Risale-i Temürçilik

Ümit Eker, Ünal Zal
ÖZET
İsveç’in Türk dünyasıyla olan ilişkileri tarih boyunca diğer Avrupa ülkelerine göre daha olumlu bir çizgide seyretmiştir. Geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan İsveç-Türk dünyası arasındaki ilişkiler akademik alana da yansımış, bu olumlu havanın etkisiyle Türk diline ait birçok tarihî eser ve belge İsveç kütüphanelerine getirilmiştir. Bu akademik ilginin olduğu merkezlerden biri Lund, diğeri ise Uppsala Üniversitesidir. Türkoloji çalışmalarında başlangıçta önemli bir yeri olan Lund Üniversitesinin kütüphanesinde Türkçe elyazması eserlerden oluşan değerli bir koleksiyon vardır. Bu koleksiyondaki kitapların çoğunluğu Çağatay, Özbek ve Uygur Türkçesi ile yazılmış el yazmalarından oluşmaktadır. Koleksiyon içerisinde az sayıda Arapça ve Farsça eser de bulunmaktadır. Çoğunluğu, Türkolog Gunnar Jarring, bir kısmı da İsveçli misyonerler tarafından bağışlanan, satılan veya üniversite kütüphanesi tarafından satın alınan bu koleksiyonun içerisinde klasik ve halk edebiyatı eserleri, İslamî konulardaki el yazmaları, hukuki ve tarihi belgeler, tıbbi kitaplar, ticaret ve tasavvuf kitapları ile Doğu Türkistan’daki İsveç misyon faaliyetlerinin anlatıldığı birçok belge bulunmaktadır. Bu çalışmada, İsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 1929 yılında Yarkent’te çoğaltılan Risāle-i Temürçilik adlı eserin konu, çeviri yazı ve kelime dünyası üzerinde durularak bir kısım değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gunnar Jarring, Jarring Koleksiyonu, El yazmaları, Risāle-i Temürçilik.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: RİSĀLE-İ TEMÜRÇİLİK

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top