• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Ünlüler » Muhemmed Sıdık Zelili ve sakinamesi

Muhemmed Sıdık Zelili ve sakinamesi

Filiz Kılıç
ÖZET
Anadolu coğrafyasına uzak bir bölgede bulunan Doğu Türkistan toprakları, tarih boyunca Türk kültürünün ve edebiyatının şekillendiği ve geliştiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Uygur Türklerinin yaşadığı bu coğrafyada gerek “Halk Edebiyatı” gerekse “Klâsik Türk Edebiyatı” alanında birçok şair yetişmiş ve bu şairler sayısız eser kaleme almışlardır. Bu sahada yetişmiş klâsik Türk edebiyatı şairlerinden biri de Muhemmed Sıdık Zelîlî’dir. 1676- 1680 yılları arasında Yarkent’de doğmuş olan Zelîlî, iyi bir medrese eğitimi almıştır. Divan, Sepername, Çilten Tezkiresi, Hoca Muhemmed Şerif Büzrükvar Tezkiresi gibi birçok esere imza atan şairin, 1755 yılında vefat ettiği kuvvetle muhtemeldir. Bu çalışmada, Muhemmed Sıdık Zelîlî’nin yetiştiği ortam, onun hayatı ve eserleri üzerinde durularak divanında yer alan sakinamesinin metni verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uygur, Divan Şiiri, Zelîlî, Sakinâme.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: MUHEMMED SIDIK ZELİLÎ VE SAKİNAMESİ

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top