• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » isveç türkolojisinden bilgin: Gustaf Raquette ve Gunnar Jarrıng

isveç türkolojisinden bilgin: Gustaf Raquette ve Gunnar Jarrıng

Mehmet Turgut Berbercan
Özet
Çalışmada, bir giriş bilgisi olarak İsveç Türkolojisiyle ilgili genel bilgiler verilmiş, İsveç Türkolojisinin öncü isimleri anılmıştır. Çalışmanın ana konusunu ise Gustaf Raquette’nin ve Gunnar Jarring’in hayatı ve eserleri teşkil etmektedir. Metodolojik olarak, 20. yüzyılın başında, Doğu Türkistan Türklüğünün dünyada sesinin duyurulmasında, dillerinin, edebiyatlarının, folklorlarının kısacası kültürlerinin tanıtılmasında neşrettikleri eserler ve derledikleri malzeme ile şüphesiz büyük rol oynayan Raquette’nin ve Jarring’in Türk dili, edebiyatı ve kültürü üzerine hazırladıkları çalışmalar, yazdıkları yazılar, kitaplar vs. sistematik bir şekilde bibliyografik bir liste halinde numaralandırılarak kaydedilmiştir. Ayrıca, ilâve Türkçe notlar ile her bir eserin hangi konuyu, meseleyi ele aldığı belirtilmiştir. Böylece hem İsveç Türkolojisi için hem de dünya Türkoloji tarihi için önemli çalışmalara imza atan bu iki bilginin, çalışmaları ve eserleri anılmak suretiyle, hâlihazırdaki Türkoloji çevrelerine yeniden ve yeni bilgiler ile tanıtılması hedeflenmiştir. Eserleri ile Türkolojinin gelişmesini sağlayan ve arkalarında bıraktıkları kütüphaneler ile bugünün Türk filolojisine hizmet eden Raquette ve Jarring’in külliyatları İsveç merkezli gayretler ile çevrimiçi olarak ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. 2016 yılında İsveç’te Stockholm ve Uppsala’da bulunulduğu sırada yapılan kütüphane çalışmaları ve tutulan bibliyografik notlar bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Gustaf Raquette, Gunnar Jarring, İsveç Türkolojisi.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: İSVEÇ TÜRKOLOJİSİNDEN İKİ BİLGİN GUSTAF RAQUETTE VE GUNNAR JARRING

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top