• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
You Are Here: Home » Uygur Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı » Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir tarikatname

Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir tarikatname

M. Malik Bankır

Özet
Eski Türkçenin devamı olan Karahanlı diğer bir ifadeyle Hakaniye Türkçesinden XII-XIV. yüzyıllarda Harezm türkçesi aracılığıyla gelişen, XV. yüzyılda özellikle Timur hanedanı döneminde önemli bir yer edinen Çağatay Türkçesi birçok Türk topluluğunun resmi, edebi ve kültürel dili haline gelmiştir. Türkologlar arasında tartışmalı bir terim olan Çağatay, bu adı Cengiz Han’ın ikinci oğlundan almaktadır. Biz de bu çalışmamızda Çağatay Türkçesiyle yazılmış ve Tarikatname diye adlandırılmış bir metnin transkripsiyonunu yaptık ve sözlüğünü hazırladık.
Anahtar Sözcükler: Çağatay Türkçesi, Tarikatname, Hakaniye Türkçesi,Harezm Türkçesi.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın:  ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TARİKATNAME

Kaynak: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top