• Doğu Türkistan Davasındaki Fırsat ve Olasılıklar hakkında Hollanda'da Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti.
Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi

Dilbilimci. Talat Tekin Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleştirdiği devrimler arasında Dil Devriminin, eğitim-öğretim ve kültür yaşamımızla ola ...

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Tibet Budizminde Dhāraṇīler Ve Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī

Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ Özet: Tarihleri boyunca çeşitli dinleri benimsemiş olan Uygurlar arasında taraftar bulan inanışlardan birisi de Mahāyāna Budizminin bir kolu olan Vajrayāna di ...

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Bir İttifakın Resmi: “Miğfersiz”

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Özet İslam öncesi Türklerin kendilerini, sosyal hayatlarını resmetmeleri  kaya resimleri dışında pek fazla rastlanan bir durum değildir. Bu  yüzden on ...

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk Yüzlük Sözcükleri Üzerine

Arş. Gör. Arda KARADAVUT Özet Kırgızların 840 yılında Orhon Uygur Kağanlığının başkenti Karabalgasun’u ele geçirmesiyle Uygurların büyük bir kısmı batıya, Tanrı Dağları’nın kuzey v ...

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Uygur Halk İnanışları ve Yasak-Örtmece

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ Özet Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Doğu Türkistan topraklarında yaşayan Uygurlar, zengin bir yazılı edebiyata ve sözlü kültüre sahiptir. Yaşadıkları c ...

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Uygur Sivil Belgeleri Işığında Eski Uygurlarda Üzüm Yetiştiriciliği

Doktora Öğrencisi. Buheliqi WEİLİ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN Özet Turfan Uygurlarına ait Uygur sivil (dindışı) belgeleri (9-14. yüzyıllar) Uygurların siyasi, iktisadi ve kültürel ...

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Türk Kültür Dünyasında Uygur Askerî Müziği

Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK Özet Türk kültüründe önemli bir yeri olan askerî müziğin ilk ortaya çıkışı, İslâmiyet öncesi Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. Bu Türk devletler ...

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Uygur Türklerinin Dinî Kültürü Ve İslâm Medeniyeti’ne Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Özet Önceleri Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220-M.S. 2016) ve Göktürk Devleti (551-745) gibi güçlü Türk devletleri içerisinde boy gösteren Uygurlar’ın en ...

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Hazin Bir Göç Hikâyesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Özet Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlardan bazıları Çin'in baskısı nedeni ile 1961 yılında vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kafile önce Afgan ...

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Eski Türk Devletlerinin Destanlarına Göre Kurttan ve Ağaçtan Türeme

Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ  öğr. Yıldız AKBULUT  Özet Destanlar, tarihi olayları aydınlatmada başvuracağımız kaynaklar içerisinde sayılabilirler. Bu tür eserlerde kavim isimlerine y ...

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

5 Temmuz Urumçi Soykırımı

Prof. Dr. Alimcan İnayet Bugün 5 Temmuz. Urumçi soykırımının 11. yıldönümü. Urumçi soykırımı diyorum, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün Urumçi’de yaşananları ...

You Are Here: Home » Türk Dünyası (Page 5)

Orta Asya Satrancında Doğu Türkistan’ın Önemi

Yrd. Doç. Dr Ali Ahmetbeyoğlu (5 Temmuz 2009 olaylarının yıldönümünde Doğu Türkistanlı şehitlerin aziz hatırasına) Tarihin her döneminde coğrafi özellikleri, sahip oldukları imkanlar vs. açısından ön plana çıkan ve hedef haline gelen sahalar olmuştur. Nitekim bunların başında ilk devirlerden itibaren büyük güçlerin istilalarına maruz kalan Orta Asya gelmiştir. Orta Asya; Kuzeyden Kuzey Buz Denizi, doğudan B ...

Read more

Kurgu içinde Gerçek Bir Roman Kahramanı olarak Prof. Dr. Turan Yazgan

Raile Abdulvahit Kaşgarlı Özet Tatar yazar Rinat Muhammediyev’in kalemine ait Göz Açtırmayan Boran-Turan adlı roman, Prof. Dr. Turan Yazgan’ı (1938 Eğirdir, İsparta – 22 Kasım 2012, İstanbul) konu alan biyografik bir romandır. Romanda; Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ideolojisinin çağımızdaki uygulayıcı Yazgan’ın hayatı, mücadelesi ve yaşadığı zorluklar, yazar ile olan dostluğu ekseninde kurgula ...

Read more

Salar Türkçesindeki Çince Unsurlar

Raile Abdulvahit Kaşgarlı Özet Salar Türkçesi, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Türk topluluğundan biri olan Salarların dilidir.  Salar Türkleri Çin’de, Çinghay eyaletinin Şünhua Salar Özerk İlçesi başta olmak üzere Çinghay eyaletinin ve Gansu eyaletinin belli bölgelerinde ve Doğu Türkistan’ın İli ilçesinde yaşamaktadırlar. Salarlar ve Salarca ile ilgili esas çalışmalar 19. yüzyılda Rus, Av ...

Read more

Türkoloji’nin Bugünü ve Geleceği

Fikret Türkmen ÖZET Zamanın ihtiyaçlarına göre değişen Türkoloji XV. yüzyıl ile XIX. yüzyıl arasında üstün sistem kabul edilen Osmanlı Devleti’ni anlama çabasındayken XIX. yüzyılda zayıflayan Osmanlı Devleti’nin yetersizliklerini, zayıflıklarını görme çabasındaydı. XIX. yüzyılda ulusçu hareketlerin baş göstermesiyle birlikte Türklük bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara girişilmiş, bu nedenle ...

Read more

Türki Cumhuriyerler arasında entegrasyon sürecinin gelişim başarısı

Gulzhahan Usmanova Khadzhıyeva ÖZET Bu makalede, sosyalist sistemin çökmesinden sonra, bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerinin sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkileri ele alınmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın yanı sıra özerk bir yapıya sahip olan Başkurdistan, Kabardino-Balkar, Karaçay-Çerkez, Tataristan, Tuva, Şincan Uygur Özerk Bölgesi, Kırım ve Gagavu ...

Read more

Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya yağmur törenleri

Ebru KILIÇ ÖZET Türk inanç sisteminde bereketin, bolluğun, hayatın kaynağının simgesi olan su ve yağmur, bu bağlamda bir inanç öğesi olarak birtakım ritüellere-törenlere konu olmuştur. İnsanoğlu bu sebeple, kuraklıktan korunmak ve ihtiyaç duyduğu suya kavuşmak için çeşitli dualara ve büyüsel işlemlere başvurmuştur. Kuraklığı Tanrı cezası olarak tasavvur eden insanoğlu, bu cezadan kurtulmak ve kendini affett ...

Read more

Uygurların Tahtında Talihsiz Bir Osmanlı Şehzâdesi

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Hanedanın sürgün edilmesinden sonra, büyük devletler tarafından kendisine Türkistan tacı teklif edilen Şehzâde Abdülkerim Efendi’nin hayatı hem meraklı, hem de iç burkucudur. Saltanatın kaldırılması ve hanedanın sürgün edilmesinden sonra, bazı şehzâdelerin yeni teşekkül edecek Müslüman devletlerinin başına geçirilmesi projelerine rastlanır. Daha saltanat devrinde Sultan Abdülham ...

Read more

Uygur Akademisi © Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to top